„Vědecké rande“ na ČVUT přineslo nové kontakty a nápady na telemedicínské projekty

Přes 60 zástupců výzkumné, soukromé i veřejné sféry z celé republiky se zúčastnilo akce Na minutku s vědci. Akci organizovalo SIC ve spolupráci s CIIRC ČVUT a moderoval ji Aleš Vlk, zkušený konzultant a odborník na vědu, výzkum a inovace. 

Akce Na minutku s vědci pomocí tzv. speed datingu propojila inovátory a vědce z výzkumných organizací, firem, nemocnic a dalších institucí, jejichž společným zájmem jsou telemedicína a moderní technologie ve zdravotnictví. Byla určena všem, kteří hledají nová partnerství, chtějí se inspirovat, rozšiřovat portfolio svých produktů či služeb nebo jen představit svůj výzkumný či vývojový projekt.

SIC

Výzkumnou sféru reprezentovali především vědci z ČVUT – Fakulty biomedicínského inženýrství, Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), Národního ústavu duševního zdraví, centra BIOCEV nebo Fyzikálního ústavu Akademie věd. Akce se zúčastnila desítka firem, mezi nimiž nechyběly ani středočeské Beznoska nebo CARDAM, zástupci 4 nemocnic včetně Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a několik dalších institucí a inovačních center z celé České republiky.

Formát speed datingu není v ČR moc obvyklý, ale v zahraničí velmi populární a úspěšný. „Round tables probíhaly ve dvou kolech. V každém kole jsme účastníky předem rozdělili ke stolům podle jejich preferencí do několika různých témat. Zároveň je bylo třeba namíchat tak, aby se u každého stolu sešli zástupci různých sektorů. Úkolem každého pak bylo dvouminutové představení ve struktuře – kdo jsem, odkud jsem – co hledám nebo naopak nabízím. Každé představení sledovalo 8-10 partnerů. Velikost skupiny byla tak akorát, aby už nebyli adresáti anonymní, ale pro každý přednes to již byl dostatek diváků. Během následujícího networkingu mohli účastníci vydechnout a probrat, co nestihli během daných dvou minut,“ vysvětluje organizátorka Martina Vycudilíková, Research Community Manager ze SIC.

SIC

Kromě samotného speed datingu byly součástí programu zajímavé prezentace. O stavu telemedicíny v České republice hovořila Lenka Lhotská z ČVUT, vedoucí oddělení kognitivních systémů a neurověd a katedry přírodovědných oborů. Potenciál digitalizace agend ve zdravotnictví představil Tomáš Knížek, náměstek ředitele VZP. Za soukromý sektor vystoupil Michal Gloger z firmy MEBSTER s.r.o., který představil aktuálně vyvíjený robotický exoskelet UNILEXA pro paraplegiky.

Akce se uskutečnila v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Účastníci měli možnost si prohlédnout Testbed pro průmysl 4.0 a nechyběli ani humanoidní roboti Pepper a NAO, kteří předvedli např. hru na xylofon.

Účastníci se také mohli seznámit s konkrétními technologiemi a jejich autory. Byl to například plicní ventilátor COROVENT vyvinutý za pouhý týden a půl při pandemii onemocnění covid-19 v roce 2020, asistenční služba pro seniory a lidi v nouzových situacích Protectu či systém Soldier Inspect pro zvýšení bezpečnosti vojáků během vojenské operace. Zajímavé byly také online aplikace Čas pro zdraví a Obefis na podporu zdravého životního stylu nebo program ITAREPS pro lidi s duševním onemocněním.

SIC

O tom, že akce měla velký úspěch a účastníci si odnesli nejen množství kontaktů, ale také nových nápadů, svědčí pozitivní reference.

„Akce měla nevídaný spád. Celým večerem se nesla kombinace produktivity ale zároveň i hravosti. Představit projekt ve dvou minutách byla výzva, ale zároveň to pomohlo situaci i odlehčit. Množství kontaktů a znalostí o partnerech získaných za tak krátkou dobu bylo opravdu obdivuhodné. Odnesli jsme si mnoho kvalitních kontaktů, na které je nyní již mnohem snadnější navázat,” pochvaloval si Tomáš Novosad, CEO firmy MagicWare.

„Děkuji za pozvání na akci, která byla opravdu přínosem. Věřím, že jsme našli nejen kontakty, ale především další nápady pro směrování výzkumu. Ještě jednou děkuji a doufám, že se v budoucnu podobná akce bude opakovat,” říká Martin Matoulek, vědec a lékař z 1. LF UK a VFN Praha.

„Hodně účastníků se ptalo na to, zda na svoji prezentaci mají opravdu dvě minuty. A nakonec se ukázalo, že to přesně stačilo. Myslím, že se tento netradiční formát ujal. Důkazem mohlo být i to, že když jsme účastníky zvali na občerstvovací přestávku, tak někteří stále pokračovali v diskusi u stolů. Většinou to bývá obráceně. Za mne vřelé doporučení pokračovat,“ říká moderátor akce Aleš Vlk.

Celý rozhovor s organizátorkou Martinou Vycudilíkovou o akci si můžete přečíst na webu SIC.

Redakčně upravená tisková zpráva Středočeského inovačního centra

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme