Velké firmy začínají čistit své dodavatelské řetězce. Otevírají tím příležitosti pro české firmy

Evropský parlament schválil své stanovisko ke směrnici regulující dodavatelské řetězce. Ta po firmách bude vyžadovat, aby znaly své dodavatele a ověřily, že jejich obchodní chování je v souladu s evropskou taxonomií a dalšími pravidly.

Přestože znění směrnice bude ještě finálně dohadováno mezi Komisí, členskými státy a parlamentem, a tudíž může doznat změn, mnohé podniky se jí už začínají řídit.

Ilustrační fotografie | Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

„Přestože může trvat ještě dva i tři roky, než se tato směrnice překlopí do české legislativy, velké firmy začínají konat. Vybudování funkčního dodavatelského řetězce může trvat i pět let, proto musejí začít dříve. V praxi to znamená, že od dodavatelů žádají informace například o tom, jakou uhlíkovou stopu zanechávají a jak ji plánují snížit – třeba přechodem k využití zelené energie. Je potřeba počítat s tím, že pokud dodavatel nesplní požadavky, firma ho ze svého řetězce nekompromisně vyřadí,“ říká Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI.

Směrnice známá pod zkratkou CS3D (corporate sustainability due-diligence directive, neboli směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti) projde ve třetím čtvrtletí tzv. trialogem mezi Komisí, Parlamentem a Radou EU. Svého finálního znění by měla doznat do konce letošního roku. Jakmile vstoupí v účinnost, budou mít jednotlivé země dva roky na to, aby ji překlopily do národní legislativy.

V některých evropských zemích, jako například v Německu nebo Francii, už podobná národní legislativa platí. „S ohledem na provázanost naší ekonomiky s německou se proto české firmy začínají s požadavky na dodavatelský řetězec potkávat v každodenním životě. Platí to i pro malé nebo střední firmy – a to právě proto, že jsou součástí dodavatelského řetězce německého odběratele,“ vysvětluje Kamil Blažek.

Třetina malých a středních exportérů ztratila trhy, ukázal průzkum AMSP ČR

Německý zákon o dodavatelských řetězcích požaduje po firmách, aby včas identifikovaly a předcházely rizikům a dopadům na lidská práva a životní prostředí. A to jak ve vlastní obchodní činnosti, tak v dodavatelských řetězcích. Zákon platí od ledna 2023 pro podniky s více než 3 000 zaměstnanci. Od příštího roku bude závazný také pro firmy s více než tisícovkou zaměstnanců.

„Dobrá zpráva je, že pokud některá firma bude z dodavatelského řetězce “odejita“, otvírá se prostor pro jinou, aby místo obsadila. To je příležitostí pro české podniky, které budou připravené a budou „zelené“. Přibude pro ně příležitostí po celé Evropě, a navíc budou schopny reflektovat tuto svou kvalitu patřičně v ceně výrobků,“ říká Kamil Blažek.

Na evropské úrovni zatím zůstává sporné vymáhání této nové legislativy. „Uvažuje se, že by za dodržování legislativy ručily statutární orgány osobně. Pokud by to prošlo, stala by se úprava ještě mnohem revolučnější a současně rizikovější pro firmy, než se může dnes leckomu zdát,“ upozorňuje Blažek.

• Teritorium: Česká republika | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme