Velký krok k datové suverenitě a bezpečnosti: NCP 4.0 se připojilo ke Gaia-X

Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) bylo schváleno jako nový a první český člen asociace Gaia-X. Gaia-X představuje novou generaci datové infrastruktury: otevřený, transparentní a bezpečný digitální ekosystém.

Tento ekosystém zpřístupňuje, třídí a sdílí data a služby v důvěryhodném prostředí. Připojením NCP 4.0 do ekosystému získají české společnosti přístup ke službám Gaia-X a mohou tak využívat všech příslušných synergií vyplývajících z přístupu na suverénní cloudové prostředí, např. zajištění bezpečného ukládání dat, diverzifikaci míry závislosti na neevropských provozovatelích či vytvoření propojeného systému lokálních provozovatelů cloudových služeb.

Ilustrační fotografie

Jedním z cílů tohoto partnerství je využít existující český ekosystém pro Průmysl 4.0 vytvořený kolem NCP 4.0 a jeho odbornost, a poskytovat českému průmyslu možnost přístupu k řešením založených na principech datové infrastruktury Gaia-X. Bezpečnost dat a jejich suverenita představují zásadní předpoklad pro úspěšnou implementaci aplikací umělé inteligence (AI), EDGE computingu, velkých dat, rozšířené/virtuální reality, digitálního dvojčete a dalších technologií Průmyslu 4.0.

NCP 4.0 se stane českým kontaktním místem a zprostředkuje možnost participace na uzavřených členských akcích Gaia-X, informace o financování konkrétních technologických řešení či účast v expertních pracovních skupinách v rámci asicoiace.

Jaroslav Lískovec, ředitel NCP 4.0, k výhodám členství říká: „Prostřednictvím Gaia-X partneři centra získají informace o aktuálních možnostech ekosystému datové infrastruktury založeného na hodnotách, jako je otevřenost, transparentnost, suverenita a interoperabilita. To podpoří nové obchodní modely nebo digitální transformaci, zejména u malých a středních podniků.“

Ilustrační fotografie

NCP 4.0 koordinovalo návrh Evropského digitálního inovačního hubu pro ČVUT a podílí se na významných evropských akademicko-průmyslových projektech, jako je EIT Manufacturing. Fakt, že se centrum stalo prvním českým zástupcem evropské asociace Gaia-X, je dalším příkladem úspěšné práce centra, která podporuje český průmysl, jeho technologickou transformaci a konkurenceschopnost.

Dr. Vassilia Orfanou, CMO asociace Gaia-X, uvedla: „Jsme velmi rádi, že Gaia-X vykazuje tak bezprecedentní růst. Od našeho založení nyní čítáme více než 340 členů z Evropy i mimo ni. NCP 4.0 v týmu vítáme a opravdu věříme, že jeho prostřednictvím se do ekosystému brzy připojí další čeští členové, což nám umožní náš tým ještě dále rozšířit.“

Redakčně upravená tisková zpráva ČVUT v Praze

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Bezpečnost

Doporučujeme