Veřejnost může vybírat rodinnou firmu roku 2021

Začalo hlasování široké veřejnosti v soutěži Equa bank Rodinná firma roku. Hlasovat na www.rodinnafirmaroku.cz je možné od 11. do 31. října 2021.

Vyhlášení vítězů 10. jubilejního ročníku soutěže proběhne již tradičně v rámci Dne podnikatelů České republiky 25. listopadu 2021 v Praze. Oznámeny budou tři nejlepší rodinné firmy kategorie Střední firma a tři nejlepší kategorie Malá firma, které zvolila porota. Zároveň bude vyhlášen vítěz Ceny veřejnosti, který je vybírán z obou kategorií. Soutěž pořádá Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Generálním partnerem soutěže je již tradičně Equa bank.

Ilustrační obrázek

Equa bank Rodinná firma roku hledá inspirativní příběhy rodinných firem, které úspěšně překonaly mnohá úskalí v podnikání, zakládají si na dobrém jménu, čestném jednání a tradici firmy, kterou zamýšlejí zachovat prostřednictvím svých následníků i pro další generace. Rodinné firmy podnikají promyšleně, odpovědně, v dlouhodobém horizontu a také pomáhají v místě, kde působí. Je pro ně důležitá i podpora rodiny v podnikání či sdílení zkušeností.

Vítězové voleni porotou jsou vyhlašováni ve dvou kategoriích: Malá firma (firmy do 50 zaměstnanců s obratem do 10 mil. EUR) a Střední firma (firmy do 250 zaměstnanců s obratem do 50 mil. EUR). Letos se mohly firmy do ocenění přihlásit do 10. září.

Vítěze Ceny veřejnosti soutěže Equa bank Rodinná firma roku je možné vybírat z pěti nejlepších rodinných firem kategorie Střední firma a pěti nejlepších kategorie Malá firma. Deset finalistů pro hlasování veřejnosti vybrala porota. Jsou jimi (v abecedním pořadí): Bamboolik, DVOŘÁK – svahové sekačky, ECOGLASS, Grada Publishing, HTP, Navláčil stavební firma, SATTTURN HOLEŠOV, TisknuLevne.cz, Vinařství Ludwig a firma VITAMINÁTOR.

Hlasovat je možné na www.rodinnafirmaroku.cz  období od 11. do 31. října 2021. Hlasující, který svůj hlas udělí jako 100. v řadě, získá kvalitní hodinky tradiční značky PRIM, stejně jako vítězná firma za každou kategorii.

„Podpora rodinných firem je důležitá. Vytvářejí pracovní místa, významnou měrou se podílejí na exportu a tím i na budování dobrého jména naší země v zahraničí. Těší se důvěře zákazníků a klientů, ale také u obchodních partnerů. Proto Equa bank dlouhodobě pomáhá rodinnému podnikání. A proto také již deset let v rámci soutěže Equa bank Rodinná firma roku maximálně podporujeme rodinné podnikání, oceňujeme nejlepší rodinné firmy, motivujeme je k jejich dalšímu růstu a rozvoji a nabídku našich produktů neustále vylepšujeme na míru jejich potřebám,“ říká Luboš Janoušek, ředitel firemního bankovnictví Equa bank,

„Zájem o tuto prestižní cenu překonal naše očekávání a opět se setkáváme se zajímavými rodinnými a podnikatelskými příběhy. Tak jak roste úroveň rodinného podnikání, tak roste i vliv rodinných firem na naši ekonomiku a společnost. Firmy ve finále jsou výběrem odvahy, obětavosti a spolupráce podnikatelských rodin a jejich zaměstnanců u nás,“ uvedl Libor Musil místopředseda představenstva AMSP ČR a garant asociačního projektu Rodinná firma.

Nominované společnosti pro hlasování o Cenu veřejnosti (řazeno dle abecedy)

Bamboolik s.r.o.

SMYSL – slovo, které nejlépe vystihuje Bamboolik. Když v roce 2012 Zuzana Hloušková za podpory svého manžela Davida založila Bamboolik, věděla, že její podnikání musí především dávat hlubší smysl. Proto Bamboolik vyrábí všechny své výrobky v ČR, proto nakupuje veškeré materiály v ČR či alespoň v Evropě, proto šije zčásti v chráněných dílnách a zčásti ve své vlastní dílně, která se definuje jako sociální podnik. Proto šije výrobky, které přispívají k ochraně životního prostředí – látkové pleny a menstruační vložky. Společenská odpovědnost na všech frontách je Bamboolikem doslova prorostlá.

www.bamboolik.cz

DVOŘÁK – svahové sekačky, s. r. o.

Společnost vyvíjí, vyrábí a distribuuje dálkově řízené sekačky SPIDER. Sekačky SPIDER jsou patentem chráněné a představují ideální řešení pro údržbu svažitých, nepřístupných a rozlehlých ploch. První koncept sekačky vznikl v provizorních podmínkách domácí dílny v roce 2003.  Přes počáteční údiv a opatrnost si sekačky SPIDER brzy získaly srdce a uznání zákazníků ve více než 50 zemích. Sázka na technickou inovaci, atraktivní design a kvalitní komponenty se ukázala jako šťastná, neboť během 10 let své existence se z garážové dílny zrodila moderní fabrika, produkující 500 sekaček SPIDER ročně a distribuční sítí na 4 kontinentech. V současnosti zaměstnává 71 pracovníků a jsou v ní aktivní 3 rodinní členové.

www.spider-cz.com

ECOGLASS, a.s.

EcoGlass je ryze česká rodinná společnost založena na nejlepší tradici českých sklářů. Po 30 letech úspěšného fungování vlastníci, manželé Kočárkovi, předali vedení manželům Krutským, tedy dceři a zeťovi. Od založení v roce 1991 se EcoGlass postupně vypracoval mezi významné evropské výrobce přesně lisované technické skleněné optiky pro osvětlovací aplikace. Lisované čočky se používají zejména v reflektorech automobilů, hranoly pak v naváděcích světlech ranvejí na letištích. Lisovaná optika se uplatňuje v LED veřejném osvětlení, optice solárních elektráren, ale i v dalších optoelektronických konstrukcích. EcoGlass nabízí kompletní servis počínaje optickým návrhem a výrobou prototypů přes fotometrickou kontrolu až po sériové dodávky. Výroba je založena na vlastních technologiích, patentovaném postupu lisování a výchozím materiálem je v naprosté většině české sklo.

www.ecoglass-optic.com/cs

Grada Publishing, a.s.

Knihy Nakladatelství GRADA jistě máte ve své knihovně. Založil ho v roce 1991 Roman Sviták. Jeho tři děti jsou již zaměstnanci firmy a připravují se, že jednou rodinnou firmu povedou. Zpočátku Grada vydávala počítačovou literaturu a postupně přidávala další obory. Dnes je GRADA třetím největším nakladatelstvím, které vydává knihy všech žánrů pod pěti značkami – GRADA, COSMOPOLIS, BAMBOOK, ALFERIA a METAFORA. Nyní ročně vydá 400 až 500 novinek a také provozuje předplatné na e-knihy BOOKPORT. Stále si drží pozici jedničky v odborné literatuře. V jednom se ale charakter firmy nezměnil. GRADA si udržela styl řízení, odvahu v hledání nových cest, dynamiku i dlouhodobou odpovědnost a jasnou vizi, jejímž nositelem je majitel a jeho spolupracovníci.

www.grada.cz

HTP s.r.o.

Společnost založil Stanislav Tománek v roce 1996 a v začátcích fungovala jako obchodní organizace podporující zahraniční společnosti při hledání výrobních kapacit v ČR a SR. V době, kdy se syn zakladatele Jan rozhodoval a vybíral si vhodné vzdělání, došlo v rámci rodiny k rozhodnutí začít budovat vlastní výrobní kapacity a zákazníkům dodávat výrobky vyráběné již pouze společností HTP s.r.o. V současné době je podnikatelská činnost soustředěna do oblasti vlastní výroby technologiemi zpracování plechů laserem, lisování, robotického svařování, CNC frézování a velmi přesného soustružení, povrchových úprav, výrobků z gumy a plastů, doplněné výrobou montážních celků. Zákazníky jsou významné světové společnosti vyrábějící automobilovou a zemědělskou techniku, manipulační a stavební stroje, kolejová vozidla, medicínské a laboratorní přístroje. Firma nyní zaměstnává 145 pracovníků a aktivně jsou do podnikání zapojeni 4 rodinní příslušníci.

www.htpcr.cz

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Stavařina není pro každého, ale my jsme se v ní našli. Jdeme na trh s vlastním jménem a za svůj největší úspěch považujeme to, že jako rodina držíme stále pohromadě a ani každodenní náročný provoz nás nerozdělil. Vystupujeme především jako generální dodavatel pozemních staveb. Mezi naše hlavní činnosti patří výstavba průmyslových a administrativních objektů, nechybí ani stavby občanské vybavenosti a rekonstrukce historických budov. Zákazníkům nabízíme komplexní službu od pořízení pozemku, zpracování studie a projektu až po samotnou realizaci stavby. Naší největší hodnotou pro nás jsou naši spolupracovníci. Bez nich bychom nedokázali naplnit náročná očekávání všech zákazníků. 200 kmenových zaměstnanců tvoří naši velkou firemní rodinu. Všichni máme společný cíl: abychom přinášeli radost, aby po nás něco zůstalo, aby naše práce byla vidět a aby vydržela i pro ty, co přijdou po nás.

www.navlacil.cz

SATTTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

SATTURN HOLEŠOV je rodinná firma s dlouholetou tradicí od roku 1992. Je významnou firmou Zlínského kraje a působí v oboru elektronických komunikací a informačních technologií ve spojení s projekty v oblasti ochrany životního prostředí, které kladou důraz na zadržování vody v krajině a snižování znečištění vod povrchových i podzemních nekontrolovaným vypouštěním odpadních vod z bodových zdrojů. Za své dlouhodobé inovační aktivity firma získala řadu ocenění (Inovace roku 2019, Vizionář 2019, Egovernment – The best 2020 nebo „Quality Innovation Award 2020“). Nejprestižnějším oceněním je cena Strait of Magellan Award za inovace a průzkum s globálním dopadem, kterou udělila chilské nadace Imagen de Chile, jako jediné firmě v ČR.

www.satturn.cz

TisknuLevne.cz

Provozovatelem e-shopu a neustále se rozšiřující sítě 117 prodejen TisknuLevne.cz je rodinná společnost PENDA s.r.o. TisknuLevne.cz je největším specialistou u nás v prodeji náplní do tiskáren. Je jedničkou na trhu v ČR v segmentu malých a středních podnikatelů a domácností. Kromě originálního spotřebního materiálu od více než 50 značek prodává i velice oblíbené kompatibilní náplně vlastní značky TisknuLevne.cz. Dlouhodobě spolupracuje s neziskovou organizací APROPO Jičín, která podporuje děti s postižením a jejich rodiče. Řadu let sponzorujeme Nadační fond Jičín město pohádky.  Principy rodinných vztahů udržujeme díky své unikátní firemní kultuře, která poskytuje dostatek prostoru pro růst a štěstí našich zaměstnanců. Vážíme si sebe navzájem, zakládáme si na důvěře a lidském přístupu. A u toho jen tak mimochodem prodáváme náplně.

www.tisknulevne.cz

Vinařství Ludwig, s. r. o.

Rodinné vinařství Ludwig se zabývá výrobou a prodejem vína již od roku 1990. Zakladatel Ing. Ludvík Šlancar, CSc. navázal na více než stoletou tradici svých předků pocházejících z vínorodých Němčiček na jižní Moravě a ihned po revoluci začal podnikat. Vinařství v současnosti produkuje především přívlastková vína, zaměřená na tradiční odrůdy vinné révy. Víno vyváží nejen na sousední Slovensko, ale také do Číny, Japonska, Vietnamu a Kanady. Firma v současnosti zaměstnává 24 pracovníků a do její činnosti je zapojeno 5 rodinných příslušníků. Po letošním tornádu byli jedni z prvních v Moravské Nové Vsi, kde všichni zaměstnanci firmy bez nároku na odměnu pomáhali v nejpostiženějším vinařství.

www.vinnesklepy.cz

VITAMINÁTOR s.r.o.

VITAMINÁTOR je rodinná firma pro níž je kvalita ovoce a moštů, které produkují, velmi důležitá. Rodinné vedení osobně ručí za každý litr moštu, který opustí jejich moštárnu. Osobně sledují celý proces od pěstování ovoce až po balení hotových moštů a jejich expedici k odběratelům. Během několika posledních let i díky zájmu české veřejnosti o zdravé potraviny dokázala firma rozvinout spolupráci s řadou škol, nemocnic, restaurací, prodejen se zdravou výživou a množstvím dalších provozoven. Dodává 100% přírodní šťávy převážně z vlastního ovoce a zeleniny, které jsou určeny nejenom pro děti, ale pro všechny, kteří se zajímají o své vlastní zdraví. Novinkou v jejich sortimentu jsou ovocné přesnídávky v BIO kvalitě.

www.vitaminator.cz

Vítězové Equa bank Rodinná firma roku 2020

BusinessInfo.cz je mediálním partnerem soutěže

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme