Vláda pomůže od ledna s cenami energií i velkým firmám. Podle SP ČR musí spěchat

Vláda představila pomoc s cenami energií i pro velké firmy, po které volaly podnikatelské svazy. Oznámená forma podpory je podle zástupců podnikatelů sice výrazným krokem vpřed, je ale nutné ještě firmám vyjasnit konkrétní podmínky a podporu co nejdříve notifikovat u Evropské komise.

„Za Svaz průmyslu a dopravy (SP ČR) jsme vládu o vážnosti situace a potřebě řešit ceny energie pro firmy všech velikostí aktivně přesvědčovali již od jara. Představenou podporu vnímáme jako základní kámen, který dá podnikům alespoň určitou jistotu pro plánování v příštím roce a je naplněním příslibu, který jsme získali v rámci společných jednání v září,“ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

Ilustrační obrázek

Zvolený koncept vycházející z Dočasného krizového rámce podle Rafaje není neomezeným zastropováním pro všechny a nemusí prý znamenat dostatečnou pomoc pro firmy nejvíce zasažené vysokými cenami energie. „Čekají nás ještě další jednání na upřesnění modelu a hledání doplňkových nástrojů. Případné další pomoci musí být velmi cílené, jako například doplňkový program dle Dočasného krizového rámce pro nejvíce zasažené firmy či kurzarbeit,” doplňuje Rafaj.

Vláda: Zastropování cen pomůže udržet chod ekonomiky

Pro velké podniky bude pomoc fungovat od 1. ledna 2023 skrze mechanismus cenových stropů. Výše stropu cen energií bude shodná jako pro malé a střední podniky (MSP), to jest 5 000 Kč/MWh za elektřinu a 2 500 Kč/MWh za plyn (oboje bez DPH a distribučních poplatků).

„Stejně jako v případě malých firem zastropování platí do 80 procent nejvyšší měsíční spotřeby z posledních pěti let. Toto opatření má podniky motivovat k úsporám,“ popisuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Vláda pomůže i pekárnám či sklárnám s velkou spotřebou energie

„Slíbili jsme, že nenecháme nikoho padnout a náš slib teď plníme i u velkých firem. Zastropování cen energií pomůže velkým podnikům nejen udržet si konkurenceschopnost na trhu. Výhodou je, že v rámci této podpory v Evropě jde o maximální pomoc pro jeden podnik. Nemůže se tedy stát, že by firma v jiném členském státě EU dostala vyšší podporu než česká firma. Maximální suma podpory bude všude stejná. Odstranili jsme tak riziko potenciální konkurenční nevýhody pro naše podniky,“ popisuje ministr financí Zbyněk Stanjura.

V případě stropovaných cen by benefit neměl překročit limit veřejné podpory podle takzvaného Dočasného krizového rámce. Pokud jej podnik překročí, bude podle dalšího připravovaného nařízení vlády, které vláda projedná začátkem ledna 2023, povinen toto překročení odvést zpět do státního rozpočtu.

Hospodářská komora vládu pochválila

„Hospodářská komora zastropování cen energií pro velkoodběratele iniciovala a v posledních týdnech o konkrétních parametrech opatření s vládou pravidelně jednala. Považujeme to za nesmírně důležitý krok, který od ledna nastavuje státní pomoc s drahými energiemi pro všechny druhy podniků, a to bez ohledu na jejich velikost. Je to zároveň klíčový prvek vládní pomoci k udržení konkurenceschopnosti tuzemského průmyslu a celé ekonomiky,“ uvádí prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Zastropování je možné kombinovat s dotační pomocí dle Dočasného krizového rámce, celková pomoc státu ale nesmí pro jeden podnik přesáhnout 4 milióny eur, tedy zhruba 100 miliónů korun.

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2023

Nařízení nově stanovuje možnost stropování cen pro zákazníky, kteří jsou připojeni přímým vedením z výrobny elektřiny do místa spotřeby.

V případě dodávky plynu je pro posouzení hranice pro stropování nutné odečíst plyn spotřebovaný na výrobu elektřiny (taková spotřeba nepodléhá stropování) a plyn na výrobu tepla (plně stropovaný). Osmdesátiprocentní hranice je vypočtena ze zbytku. K tomu budou sloužit příslušné formuláře v příloze nařízení. Nařízení vlády dále stanovuje cenu měsíčního stálého platu, a to 130 korun za měsíc za jedno odběrné místo jak u elektřiny, tak u plynu.

Ilustrační fotografie

Statní rozpočet by mohlo zastropování vyjít v roce 2023 na zhruba 40 miliard. Financovat se bude mimo jiné z výnosu daně z neočekávaných zisků a cenových stropů EU pro výrobce energií. Obě tato opatření by měla v příštím roce přinést do rozpočtu přes 100 miliard. 

Vláda již na podzim schválila zastropování cen energií pro domácnosti, veřejný sektor a malé a střední podniky. Další informace nejen k pomoci s vysokými cenami energií jsou k dispozici na webu www.energiezamene.cz.

Zastropování cen energií snížilo inflaci, v říjnu dosáhla 15 procent

Představená pomoc ale funguje na jiném principu než pro domácnosti a malé firmy. Jedná se o v podstatě o zálohu – zálohově poskytnutou podporu Dočasného krizového rámce (DKR) aplikací cenového stropu. Podniky se o podporu musejí přihlásit a mohou vyčerpat jen částku danou pravidly DKR. Dané limity mohou v některých případech zejména u energeticky náročných větších firem podle SP ČR snižovat možnosti dostatečné pomoci.

Nejde o neomezenou pomoc, varuje SP ČR

Podle Jana Rafaje je potřeba s pojmem zastropování pro velké podniky pracovat opatrně, aby nedošlo k mylným očekáváním: Nejedná se o zastropování, ale o podporu. Firmy budou muset splnit podmínky a limity vyžadované Dočasným krizovým rámcem. Proto bude klíčové přesné znění a parametry nařízení. Firmy si nejprve musí vyhodnotit funkčnost pomoci, kterou mohou v některých odvětvích stávající limity Dočasného krizového rámce omezovat. Je potřeba také říct, že to není neomezený nástroj, ale míra pomoci je úměrná ekonomickým dopadům na firmu.”

Z důvodů vážnosti situace u řady firem a rizik negativního dopadu nejen na energeticky náročná odvětví inicioval Svaz průmyslu a dopravy vznik meziresortní pracovní skupiny, která připravovala návrh řešení.

„Vnímáme složitost a komplexnost situace a od počátku považujeme za hlavní cestu jednotné evropské řešení. Je ale konec roku a byť byla na evropské úrovni projednávána řada pozitivních opatření, tak dostatečně účinné evropské řešení například v podobě funkčního decouplingu není, je proto nutné přijmout národní opatření,” vysvětluje Rafaj.

Vysoké ceny energie a riziko jejich výrazných výkyvů znamenají nejistotu pro plánování zakázek, investic či provozu. Pro řadu firem je i hranice 200 EUR/MWh u elektřiny a 100 EUR/MWh u plynu za poslední dva roky velký skok, se kterým se z pohledu hospodaření špatně pracuje. Cílem požadavku Svazu průmyslu a dopravy ČR na dočasné zastropování ceny proto bylo a je firmám poskytnout alespoň základní brzdu cen.

„Velké podniky jsou důležitou součástí ekonomiky. Když se dostanou do problémů, sesype se celý řetězec, který je na ně navázán. Abychom si udrželi konkurenceschopnost, potřebujeme mít stejné nebo srovnatelné podmínky a pomoc jako firmy v zahraničí. Vláda musí využít podmínek Dočasného krizového rámce v maximálně možné míře, aby zmírnila vážné negativní dopady na firmy všech velikostí, nastavit podmínky co nejjednodušeji a s Evropskou komisí případně dojednat další zjednodušení,“ dodává Rafaj.

S využitím tiskové zprávy SP ČR a MPO

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme