Vláda prodloužila do konce roku Antivirus A. Bude se týkat jen nařízených karantén

Režim A úspěšného programu Antivirus byl koncem října prodloužen do 31. prosince 2021. Vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa. Rozhodla o tom vláda kvůli aktuální nepříznivé epidemiologické situaci.

„Dosud se počítalo s trváním programu Antivirus v tomto režimu do konce října. Epidemie koronaviru ale, bohužel, nabírá na síle, proto počítáme s tím, že Antivirus bude spíše ožívat než, abychom ho definitivně ukončili,“ shnrula ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Od 1. června letošního roku je možné v režimu A programu Antivirus čerpat příspěvky pouze v případě, že překážka v práci vznikla zaměstnanci z důvodu nařízení karantény nebo izolace. Tato podmínka tedy platí i pro další období uznatelnosti výdajů. Zároveň vláda České republiky posunula konečné datum, do kdy je možné uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus, a to z 31. října 2021 na 31.prosince 2021. K jiným změnám v programu nedochází.

Zaměstnavatel dostane 80 procent ze mzdy zaměstnance

Výše příspěvku činí 80 % z vyplacené náhrady mzdy a z ní provedených odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek proplácený Úřadem práce ČR pak činí 80 % součtu těchto částek. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance je aktuálně 39 000 korun.

Informace o programu Antivirus na portálu MPSV

Smyslem Cíleného programu podpory zaměstnanosti „Antivirus“ bylo zmírnění dopadů celosvětového šíření nákazy COVID-19 na zaměstnanost. V rámci programu Antivirus jsou zaměstnavatelům refundovány náklady, které jim vznikly v důsledku výplaty náhrad mezd zaměstnancům za dobu trvání překážek v práci. Původně byla doba uznatelnosti výdajů programu Antivirus stanovena do 30. dubna 2020, ale na podnět Ministerstva práce a sociálních věcí se opakovaně posouvala.

Nově je stanovena platnost Antiviru do 31. prosince 2021, v jejímž rámci může vláda prodloužit či obnovit dobu uznatelnosti výdajů části či všech režimů, aniž by bylo nutné znovu schvalovat podmínky programu či uzavírat nové dohody o poskytnutí příspěvku.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme