V loňském roce se hodinové mzdové náklady v EU pohybovaly v rozmezí od 5,4 do 43,5 EUR

Dle statistik Evropského statistického úřadu EUROSTAT činily loni průměrné hodinové náklady práce v celé ekonomice (bez zemědělství a veřejné správy) 27,4 EUR v Evropské unii a 30,6 EUR v eurozóně.Nejnižší hodinové náklady práce zaznamenaly Bulharsko (5,4 EUR), Rumunsko (6,9 EUR), Litva (9,0 EUR) a nejvyšší Dánsko (43,5 EUR), Lucembursko (40,6 EUR), Belgie (39,7 EUR). V ČR to bylo 12,6 EUR.

Doporučujeme