Vojtěch Hrdlička: Dobrá rodina nenechá žádného člena ve štychu

Rodinná zeměměřičská tradice sahá až do konce 19. století a podnikatelský duch nevyprchal z genů současných majitelů firmy ani v předlistopadových dobách, kdy si mohli o vlastním byznysu nechat jen zdát.

Díky výborné cizojazyčné výbavě a šťastné náhodě při vyhledávání kontaktů tak mohl tehdy již šedesátiletý zakladatel společnosti Miroslav Hrdlička rozjet spolu se synem Martinem, čerstvým absolventem vysoké školy, podnikání hned zkraje roku 1990.

Firma Hrdlička spol s.r.o. na veletrhu v Polsku | TRADE NEWS

„Se založením dceřiné společnosti Geodata Ukraine jsme se trefili zrovna do období covidu. Když se začaly slibně hromadit zakázky v teritoriu, vypukla válka. S ní se veškerá výstavba na měsíce zastavila. Proto jsme našim ukrajinským kolegům nabídli, aby se s námi podíleli na zakázkách z portfolia holdingu týkajících se České republiky a Slovenska. Současně běží přípravy budoucích projektů pro Ukrajinu, kam již přes rok posíláme z firemních zdrojů a dobročinných sbírek humanitární pomoc a bezpilotní techniku a neztrácíme naději, že agresor bude brzy vyhnán ze země a boje brzy skončí,“ vysvětluje Vojtěch Hrdlička, obchodní konzultant a jeden ze synů majitelů a jednatelů Hrdlička Holding, do jehož struktury Geodata Ukraine a HRDLIČKA spol. s r.o. patří.

Na mezinárodní výstavě a konferenci Rebuild Ukraine, pořádané v únoru 2023 ve Varšavě, měli reprezentanti třiadvaceti ukrajinských správních celků, silně zasažených válkou, příležitost setkat se v rámci platformy pro obnovu ukrajinské ekonomiky se zástupci unijních i národních institucí a firem. 

„Náš kolega Jevhenij Spivak, ředitel společnosti Geodata Ukraine, byl díky svým osobním zkušenostem se životem a prací v zemi ve válečném stavu nejlepší volbou, aby zastupoval HRDLIČKA Holding a navazoval kontakty s našimi potenciálními zákazníky či partnery,“ poznamenává Vojtěch Hrdlička na adresu absolventa Fakulty strojní Technické univerzity v Košicích. Holding na projektu pro Ukrajinu úzce spolupracuje se společností Valbek, která se na trhu v oboru projekčních služeb pohybuje již od roku 1990. 

Do důchodu v pětaosmdesáti? U Hrdličků žádný problém

Titul Rodinná firma roku, který tetínská geomatická společnost HRDLIČKA obdržela v roce 2022, jako by autoři projektu, který oceňuje inspirativní rodinné podniky, ušili právě takovým podnikatelským subjektům na míru.

„Do podnikání oba vstoupili již se solidním know-how v oboru. Za minulého režimu děda dlouhá léta pracoval jako geodet v Energoprojektu a otec jako stavbyvedoucí v Agropodniku. Jenomže na rozjezd podnikání je třeba kapitál a bankovní instituce se u nás v devadesátých letech chovaly k  začínajícím českým podnikatelům doslova macešsky. Děda s tátou se nechtěli vzdát svého snu, a proto využili příležitosti získat zakázky v Německu, kde Čechům za kvalitní výkon platili sice o něco méně než domácím subjektům, ale přesto nezanedbatelně víc, než bylo běžné v Česku,“ pokračuje Vojtěch Hrdlička.

Za třiatřicet let spojily se společností HRDLIČKA svůj osud stovky pracovníků. Na různě dlouhou dobu, někteří až do důchodového věku. Ale jen jediný v ní aktivně působil až do pětaosmdesáti let. Její spoluzakladatel a léta také jednatel Miroslav Hrdlička. Zemřel v lednu 2023 ve věku 92 let.

Jak změřit svět? 

Po sametové revoluci měli Martin a Miroslav Hrdličkovi cíl vytvořit menší rodinnou firmu v oboru, který je baví. Když Miroslav Hrdlička s malým týmem pracoval v roce devadesát na první zakázce, dokumentaci kanalizace v bavorském městysu Mainleus, sotva mohl tušit, že se firma během třiceti let zařadí mezi nejvýznamnější geomatické společnosti s pobočkami po celé České republice, s přesahem na Slovensko, do Polska, Maďarska, na Ukrajinu a do Etiopie.

O firmě HRDLIČKA též čtěte: Oprášili staletou rodinnou tradici. Z nuly vybudovali prosperující holding

Významným mezníkem byla expanze na Slovensko v roce 2004, kde sídlí dceřiná společnost HRDLIČKA Slovakia, která tvoří spolu s dalšími deseti podnikatelskými subjekty a neziskovkou Horizont HG 2014 HRDLIČKA Holding.

Technologie pomáhají

„Okres Alaba v jižní Etiopii trápí sucho a nedostatek povrchové vody. V rámci humanitárního projektu společnosti Člověk v tísni a za finanční podpory České rozvojové agentury vyvinuli naši kolegové komunikační software WaterReport, který umožňuje relativně rychle na dálku zaznamenávat a  evidovat informace o problémech se zásobováním vodou v postižené oblasti. Největší překážkou odstraňování poruch tam totiž nejčastěji bývají komplikace a výpadky komunikace mezi správci zdrojů a místními úřady. Tato internetová aplikace v praxi pomáhá rověž s inventarizací vodních zdrojů a s procesem zavádění defluorizace podzemní vody, charakteristické vysokými limity fluoru. Projekt přinesl velmi zajímavou zkušenost i naší společnosti,“ poznamenává další z bratrů a manažer pro zahraniční obchod Ondřej Hrdlička.

Od měřičské zručnosti ke geomatice 

V posledních dvaceti letech ovlivnily produktové portfolio HRDLIČKA Holding zejména bouřlivý rozvoj digitálních technologií a integrace vědních disciplín. Kromě klasických geodetických služeb společnost pracuje také na projektech v BIM 3D technologiích, jež umožňují vytvářet dokumentace objektů na základě 3D dat metodami laserového skenování, fotogrammetrie a geodetického měření s výstupem podle standardů BIM. (Building Information Modelling je digitální model objektu, který slouží jako otevřená databáze informací o něm. Zároveň umožňuje efektivní předávání informací mezi všemi účastníky stavebního procesu.)

Oslavy 25 let od založení firmy Hrdlička spol s.r.o. | TRADE NEWS

Od roku 2001 HRDLIČKA vyvíjí a dodává chytrá řešení a aplikace na portálu profesionálního stavebníka Mawis, které jeho uživatelům – stavbařům, samosprávám i zájemcům z řad široké veřejnosti – usnadňují a urychlují práci. Významné zjednodušení povolovacího procesu staveb představuje aplikace Mawis Utility Report, již společnost vyvinula v roce 2009 a od roku 2018 je zájemcům k dispozici rovněž ve verzi hromadná podání. V  minulosti představovalo odborné vyjádření správců sítí k jejich infrastruktuře jednu z administrativně velmi náročných podmínek pro zahájení stavby, která zatěžovala stavebníky svou komplikovaností.

Aplikace Mawis Utility Report jim postup maximálně zjednodušila. Nabízí totiž jen jeden formulář, který během několika minut vygeneruje seznam institucí, bez jejichž vyjádření se potenciální stavebník neobejde. Investoři a stavební firmy také oceňují přednosti služby MawisPhoto, která digitalizuje stavby pomocí mobilního telefonu a zpřehledňuje jejich průběh pomocí 3D modelů. Nová technologie prošla zkouškou ohněm během pandemie v obci Tetín na Berounsku, v níž majitel společnosti Martin Hrdlička již po několik volebních období starostuje.

Geodetem takřka od kolébky

Prvním historicky dohledatelným příslušníkem 3000 let staré profese byl v rodu Hrdličků prastrýc Miroslava Hrdličky, který padl jako voják v první světové válce. Zájem o obor však v mladém Miroslavovi vzbudil jeho strýc Miloš Hrdlička, který se účastnil stavby vodního díla Orlík a k němuž synovec jezdil během svého studia geodézie na ČVUT (1949–1953) každý rok na praxi. Ne náhodou zůstává jméno Hrdlička rovněž v povědomí absolventů Střední průmyslové školy zeměměřické v Praze 9, na níž dlouhá léta vyučoval bratr Miroslava, geodet Pavel Hrdlička. Ani s šedesátkou na krku se Miroslav Hrdlička nevzdal svého snu, založil se svým synem Martinem prosperující firmu a přispěl k obnovení prestiže svého oboru.

Aplikace se využívá v návaznosti na elektronický stavební deník Stavee, a umožňuje tak omezit fyzický kontakt mezi účastníky stavby a zároveň zachovat kontrolu nad kvalitou digitalizace. Produkt, oceněný v soutěži Egovernment The Best 2021 v kategorii obcí, již úspěšně využívají také v Německu, Maďarsku a dalších zemích.

Projekt desetiletí

V současné době HRDLIČKA Holding spolupracuje s dalšími oborovými společnostmi na Digitální technické mapě České republiky (DTM), složitém informačním systému, který eviduje a zobrazuje tzv. základní prostorovou situaci a technickou infrastrukturu (sítě, dopravní komunikace a jejich prvky apod.).

Stát totiž nově ukládá institucím i fyzickým osobám povinnost sdílet tato data centrálně pro potřeby rozhodování a koordinace v rámci stavebního řízení. Digitalizace těchto dat má do budoucna zpřehlednit a urychlit plánovací procesy.

V souvislosti s DTM firma pořádá online semináře pro veřejnost, jejichž cílem je přiblížit problematiku DTM a nové povinnosti vlastníků a  správců technické infrastruktury zájemcům a nabídnout jim konkrétní odborné služby.

O společnosti

Českou společnost HRDLIČKA spol. s r. o., která nabízí komplexní služby v oblasti geodézie a geoinformatiky pro odbornou i širokou veřejnost, založil v roce 1991 geodet Ing. Miroslav Hrdlička spolu se synem Ing. Martinem Hrdličkou. Od roku 2015 je součástí skupiny HRDLIČKA Holding. Zaměstnává 205 pracovníků a její roční obrat činí cca 240 milionů korun. Na projektech spolupracuje např. s ČEZ Distribuce, EG.D, Správou železnic, CETIN či Povodím Vltavy.

Působí na teritoriu ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Ukrajiny a Etiopie. Je nositelem titulu Rodinná firma roku 2022, v roce 2015 se umístila jako třetí v soutěži Equa bank Rodinná firma roku a její spoluzakladatel a spolumajitel Ing. Martin Hrdlička obsadil 1. místo v soutěži EY Podnikatel roku pro Prahu a střední Čechy roku 2010. Představitelé firmy se aktivně účastní práce Asociace podnikatelů v geomatice a významně přispěli k založení České komory zeměměřičů.

Převzato z Internetového portálu TRADE NEWS. Autor: Věra Vortelová

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme