Vracejí lidem čistou vodu. IN-EKO Team vyváží 60 procent své produkce

Společnost dodává na trh technologie pro čistírny odpadních vod, veškerá zařízení jsou její vlastní konstrukce. Stabilně exportuje do řady zemí. Do budoucna se chce zaměřit také na trhy Afriky nebo Latinské Ameriky.Foto: oceneniceskychpodnikatelek.cz Dostatek čisté vody se nejen v Česku stává stále důležitějším tématem. Změny klimatu na jedné straně a znečištění způsobené splašky i průmyslovými podniky na straně druhé dělají z vody stále cennější tekutinu.

Právě na oblast čištění vody se od svého počátku zaměřuje společnost IN-EKO Team z Tišnova. U jejího zrodu stála spolu s dalším společníkem na přelomu let 1994 a 1995 Eva Komárková, která firmu vede od jejího založení až dosud.

Podnik se zabývá výrobou specializovaných vodohospodářských zařízení z nerezavějící oceli, určených k filtraci a separaci nerozpuštěných látek z vody v průmyslových i komunálních čistírnách odpadních vod a dalších zařízení nezbytných pro chod čističek. „Naše zařízení naleznou uplatnění také v průmyslových oblastech – v potravinářství, v papírenském průmyslu, plastovém průmyslu, ale také na rybích farmách a v zoologických zahradách. V současné době naše výrobní portfolio obsahuje zhruba dvacet zařízení,“ vyjmenovává Eva Komárková.

Stěžejní výrobní program firmy tvoří takzvané mikrosítové filtry. „Mikrosítový bubnový filtr vyrábíme již od samého začátku a patří k našim nejdéle vyráběným zařízením a zároveň také k nejprodávanějším z nich. Do dnešního dne jsme jich vyrobili a prodali přes tři tisíce kusů,“ vypočítává Eva Komárková. Všechny produkty firmy jsou přitom výsledkem jejího vlastního vývoje a práce místních konstruktérů.

Od začátku na vývoz

Foto: oceneniceskychponikatelek.cz Od roku 2013 firma vyrábí také diskový mikrosítový filtr. „Velice rychle se zařadil mezi naše nejprodávanější zařízení, v zahraničí je po něm velká poptávka, v České republice bohužel zatím nelze zařízení aplikovat,“ podotýká Eva Komárková. Společnost IN-EKO Team přitom byla vůbec prvním výrobcem této technologie v České republice.

S vývozem společnost začala hned v počátcích. První mikrosítové bubnové filtry vyvezla již v roce 1995 do Itálie. V současnosti prodává firma do zahraničí 65 procent svojí produkce. „Podíl exportu na obratu se každým rokem velice mění. Nejvíce záleží, kolik velkých projektů zrealizujeme v daném roce v tuzemsku. V minulých letech jsme zaznamenali větší tržby právě v tuzemsku, vloni už byla situace velice vyrovnaná a podíl exportu na celkovém obratu představoval zhruba 50 procent,“ popisuje Eva Komárková.  

Společnost dlouhodobě vyváží především do Ruska, Itálie a Velké Británie. Významné zákazníky má také v USA, v severní Evropě nebo na Novém Zélandu, exportuje do celé Evropy, včetně sousedního Německa a Slovenska. „V posledních dvou letech jsme exportovali také několik zařízení do Indie. Jednalo se především o velké diskové filtry a předpokládáme, že spolupráce bude i nadále pokračovat. Dále jsme navázali spolupráci s  významnými firmami v Saúdské Arábii a v Kataru, kam jsme letos vyvezli již několik zařízení,“ vyjmenovává Eva Komárková.

Pokukují po Africe

Foto: oceneniceskychpodnikatelek.cz Další země světa jsou pro firmu perspektivní. „Prozatím do těchto zemí neexportujeme například z důvodu špatné ekonomické či politické situace v dané zemi nebo například obecně špatným a složitým podmínkám pro vstup na tento trh. Do budoucna máme v plánu vstup na africký trh, kde máme již několik instalací. Naším záměrem je prosazení se na tamním trhu a získání tržního podílu v jednotlivých zemích,“ zmiňuje Eva Komárková. Potenciál vidí také v Latinské Americe, kde již také výrobky z IN-EKO Team znají.

Mezi typické zákazníky společnosti patří provozovatelé čistíren odpadních vod, průmyslové podniky i technologické firmy. „Zřídkakdy prodáváme zařízení přímo koncovým zákazníkům, působíme tedy na B2B trhu,“ podotýká šéfka In-EKO Team.

Zatímco na českém trhu má firma ve svém oboru jediného konkurenta, v zahraničí soupěří s mnoha nadnárodními firmami s dlouhou tradicí. Přesto je podle ní konkurenční prostředí v této oblasti o něco menší než v jiných oborech.

Počty zaměstnanců rostou

Foto: oceneniceskychponikatelek.cz Obraty společnosti již několik let po sobě přesahují 100 milionů korun. V současné době zaměstnává 68 pracovníků, jejich počet se každý rok navyšuje. Stejně jako další technologicky zaměřené firmy se nyní potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků na trhu práce. „Domnívám se, že tento problém v současnosti řeší snad každá strojírenská firma. I pro nás tento fakt představuje do budoucna určité riziko, ale prozatím je v našem regionu ještě dostatek technicky vzdělaných pracovníků, jako například svářečů, zámečníků a podobně,“ konstatuje Eva Komárková.

Vzhledem k rostoucím tlakům na zpřísňování ekologických limitů má podle ní firma i do budoucna dobré vyhlídky. „Vodohospodářský obor je velice perspektivní oblastí. Čistá voda bude potřeba pořád, naopak se domnívám, že filtrace vody bude v budoucnu čím dál potřebnější,“ uzavírá Eva Komárková.

Dalibor Dostál

Společnost IN-EKO Team v kostce

Tišnovská společnost IN-EKO Team se od svého založení zaměřuje na výrobu vodohospodářských zařízení z nerezavějící oceli, která jsou určena k čištění odpadních vod. Firma s celosvětovou působností patří k nejvýznamnějším výrobcům zařízení pro mikrofiltraci nejen na trzích střední a východní Evropy. Šéfka společnosti Eva Komárková převzala v roce 2018 Cenu za inovativní řešení v soutěži Ocenění českých podnikatelek.

 

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme