Výbor IMCO schválil dohodu ohledně Aktu o digitálních službách

Členové výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) potvrdili na svém dnešním zasedání předběžnou politickou dohodu z dubna tohoto roku týkající se Aktu o digitálních službách (DSA).

Ten stanovuje pravidla pro poskytovatele zprostředkovatelských služeb, zejména platformy, jako jsou například sociální sítě nebo online tržiště. Kromě toho DSA stanovuje speciální přísnější pravidla pro největší platformy, jelikož u nich hrozí větší riziko šíření škodlivého obsahu. 

Obecně se pravidla zaměřují na boj s ilegálním obsahem a dezinformacemi, větší transparentnost algoritmů a také na moderaci obsahu prostřednictvím systémů, které rozhodují o tom, co daný uživatel na platformě vidí. Kromě toho budou mít platformy povinnost bez prodlení odstraňovat nelegální a škodlivý obsah. Dohodu musí ještě schválit Parlament na svém plenárním zasedání.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme