Východní Evropa jako vzor. Ženy v USA v řadě oborů stále čekají na svou šanci

Americká profesorka etnografie a specialistka na Rusko a východní Evropu Kristen Ghodseeová tvrdí, že by si Spojené státy měly vzít příklad z praxe Sovětského svazu a východního bloku, kde byl běžný vysoký podíl vysokoškolaček v některých oborech.

Například v medicíně, ale i přírodních vědách. Vyšší procento lékařek v zemích východní Evropy stále přetrvává. Například v Lotyšsku a Estonsku tvoří ženy 75 procent lékařů v zemi, v USA to je 34 procent.

Ilustrační fotografie

Na emancipaci žen v Sovětském svazu upozornil v oceňovaném seriálu HBO Černobyl americký scénárista Craig Mazin. Vytvořil postavu nebojácné jaderné inženýrky, která oponuje i komunistickému šéfovi. „Jednou z oblastí, ve které byli Sověti progresivnější než my, byla oblast vědy a medicíny,“ vysvětlil v časopisu Variety.

V zemích východní Evropy, jež spadaly do vlivu Sovětského svazu, dosud přetrvává vliv sovětské éry, kdy zejména v lékařství ale i v dalších oborech pracuje mnohem vyšší počet žen, než je tomu na západě Evropy nebo Spojených státech.

I proto by se z tohoto přístupu mohly poučit i Spojené státy, napsala na webu Quartz etnografka a specialistka na Rusko a východní Evropu Kristen Ghodseeová z univerzity v Pennsylvánii.

Téma rovného zastoupení žen ve firmách a zvýšení jejich podílu v technických profesích je jedním z aktuálních politických a společenských témat, jež zaznívají v souvislosti s nadcházejícími prezidentskými volbami v roce 2020.

Loňská studie bonnského institutu pro výzkum trhu práce IZA prokázala, že rozdíly ve znalostech matematiky mezi patnáctiletými dívkami a chlapci v bývalých zemích socialistického bloku jsou menší než v západní Evropě.

Ghodseeová upozorňuje také na oblast medicíny a podíl lékařek. V Lotyšsku a Estonsku je zastoupení žen v lékařských profesích téměř 75 procent. V České republice to je 54,5 procenta. Ve Spojených státech jen 34 procent.

Počet lékařek byl v Sovětském svazu tak vysoký, že v roce 1975 musel režim dokonce zavést vyšší kvóty pro muže, aby studovali medicínu.

Také v inženýrských a technologických oborech v rámci EU je nejvyšší podíl žen v bývalých socialistických zemích. Na čele jsou Bulharsko, Rumunsko, Litva a Lotyšsko. V Bulharsku v sektoru informačních technologií pracovalo v roce 2017 27 procent žen, průměr EU je 17 procent. Mezi studenty technických oborů v Bulharsku jsou ženy zastoupeny třetinou, v Nizozemsku to je 6 procent, v Belgii 8 procent.

Idea podporovat ženy ve studiu technických oborů vznikla v Sovětském svazu (a potažmo i v dalších sovětských satelitech) po druhé světové válce, kdy panoval výrazný nedostatek mužů na pracovním trhu. V roce 1970 technické obory studovalo v SSSR 39 procent žen. Pro srovnání v roce 1976 získalo v USA bakalářský titul v těchto oborech jen 3 procenta žen.

„Dívky a ženy nejsou o nic méně schopné než chlapci a muži. Bez institucionální podpory, jež podpoří jejich studium a také podpory po narození dětí, budou přetrvávat genderové rozdíly ve vědě i medicíně,“ zdůraznila americká etnografka.

Převzato z webu Euro.cz. Autor: František Novák

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme