Vyhlídky na přeshraniční podnikání se zhoršují, globální rizika rostou

Firmy se i ve třetím čtvrtletí roku 2022 potýkaly s výraznou nejistotou. Většina rizikových scénářů se buď zhoršila, nebo zůstávají stejnou hrozbou, a současně se objevují nová rizika.

Podle zprávy spoolečnosti Dun & Bradstreet globálnímu rizikovému prostředí ve 3. čtvrtletí dominuje riziko stagflace a nestabilní geopolitická situace.

Ilustrační fotografie

K deseti nejvýznamnějším rizikům patří podle Dun & Bradstreet zpomalující čínská ekonomika, potíže v dodavatelských řetězcích, nové vlny pandemie covid-19, dluhy veřejného sektoru na rozvíjejících se trzích, eskalace rusko-ukrajinského konfliktu, konkurence mezi USA a Čínou, kybernetická zranitelnost, či politiky v oblasti klimatu

Co je Global Business Risk Report?

Zpráva Dun & Bradstreet Global Business Risk Report (GBRR) řadí největší aktuální hrozby pro podnikání na základě potenciálního dopadu každého rizikového scénáře na společnosti, přičemž každému riziku přiřazuje vlastní skóre. Skóre z deseti největších rizik se používá k výpočtu celkového skóre globálního obchodního dopadu (GBI – Global Business Impact).

Ve 3. čtvrtletí 2022 se skóre GBI společnosti Dun & Bradstreet zvýšilo na 321 bodů, což je nárůst oproti 315 bodům ve 2. čtvrtletí 2022, ale je stále nižší než absolutní maxima 332 bodů, která byla zaznamenána ve 2. a 3. čtvrtletí 2020 v důsledku začínající pandemie.

Přestože je skóre GBI nižší než vrcholné hodnoty zaznamenané v roce 2020, je výrazně nad dlouhodobým průměrem 270. Podniky působící v zahraničí se tedy nadále potýkají s vysokou mírou nejistoty.

Deset největších rizik, která vstupují do hodnocení, je založeno na odborných znalostech týmu ekonomů, kteří pokrývají 132 zemí, jež představují více než 99 % celosvětového HDP. Výsledné riziko je kalkulováno na základě velikosti pravděpodobného dopadu události na globální prostředí a pravděpodobnosti, že k události skutečně dojde.

Hrozbám dominují stagflace a geopolitika

Dun & Bradstreet již ve 2. čtvrtletí definovala jako novou hrozbu stagflaci (kombinace recese a vysoké inflace). Toto riziko se stalo podstatnějším z hlediska pravděpodobnosti a dopadu, zejména v USA a Evropě. Jedná se o hlavní hrozbu, kterou by podniky měly sledovat i nadále, zejména pokud se stagflace udrží.

Samostatně se v průběhu tohoto čtvrtletí v důsledku obnovení napětí zvýšila pravděpodobnost také rizikového scénáře v rámci konkurence mezi USA a Čínou, který je opakovaným tématem v radaru nejvyšších rizik podle Dun & Bradstreet.

Válka na Ukrajině natrvalo změnila startupové prostředí, zájem o investice klesl

„Nadále sledujeme obchodní důsledky rusko-ukrajinského konfliktu. Zisky z prvního diplomatického průlomu – dohody o vývozu pšenice – byly částečně kompenzovány nedávnými sabotážními incidenty namířenými proti Rusku. Nyní se obáváme, že Rusko bude stále více využívat svého vlivu na dodávky energií do Evropy. To je pravděpodobnější, ale také mírnější scénář ve srovnání s rozšířením války, na které jsme upozorňovali v naší poslední zprávě,“ uvádí se ve zprávě Dun & Bradstreet.

Relevantním rizikem zůstává zpomalení čínské ekonomiky, přičemž dopady budou zřejmě významnější, než se původně očekávalo. Čínské zpomalování je pro globální ekonomiku špatnou zprávou.

Také kybernetická zranitelnost se dostala na seznam deseti největších rizik až na začátku tohoto roku. Tuto hrozbu je i nadále důležité sledovat s tím, jak se zintenzivňuje geopolitická konkurence.

V předchozím čtvrtletí byla mezi hlavní rizika zařazena politická polarizace, konkrétně nebezpečí pouličních násilností kvůli obavám o životní náklady. Projevem toho byla například krize na Srí Lance.

Podrobnější informace z Global Business Risk Report

Nyní je jako nové téma rizik, které je třeba sledovat, označena obsluha dluhu na rozvíjejících se trzích. Zkušenosti ze Srí Lanky a jejího státního selhání přivedly pozornost k dalším podobně zranitelným rozvíjejícím se trhům. Tato hrozba je podpořena různorodými tlaky na fiskální účty, rostoucími náklady na dluh a zhoršujícím se výhledem globálního růstu.

Potíže v dodavatelském řetězci, které byly hlavním rizikem ve druhém čtvrtletí roku 2022, jsou nyní rizikovým scénářem s nižší pravděpodobností a nepatrně nižším dopadem. Přesto přetrvává napětí v dodavatelských řetězcích, včetně rusko-ukrajinského konfliktu, odstávek v Číně kvůli případům Covid-19 a dokonce nedostatku pracovních sil.

Nicméně vzhledem k tomu, že cenové tlaky na komodity začaly polevovat a centrální banky po celém světě plánují zpomalení, obavy z poptávky pravděpodobně převáží a potíže, které podniky pociťují kvůli dodavatelským řetězcům, se pravděpodobně sníží, informuje Dun & Bradstreet.

Redakčně upravená tisková zpráva Dun & Bradstreet

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme