Vypínače a zásuvky ze Zlína přinášejí moderní design i lidové motivy

Družstvo Obzor přežilo náročnou transformaci po roce 1989. Klíčovým programem pro něj ve zlomové době byly vačkové spínače a obchod s Ruskem. I po 55 letech stále zaměstnává většinu invalidních pracovníků.

Foto: Obzor, výrobní družstvo Zlín

Od roku 1965 píše svoji historii zlínské družstvo Obzor. Poslední dvě desetiletí se přitom věnuje produkci vypínačů a zásuvek, které patří k jeho nejznámějším výrobkům. Na rozdíl od mnoha firem s tradicí sahající do socialistické éry dokázal podnik úspěšně zvládnout transformaci do výrazně odlišných ekonomických podmínek po roce 1989.

„Devadesátá léta si vyžádala v Obzoru četné změny. Družstvo prošlo velkou reorganizací – byly zrušeny některé výroby, došlo k osamostatnění některých závodů či k jejich odprodeji, a také k velké redukci počtu zaměstnanců. Pro představu: v roce 1990 jsme měli 1700 zaměstnanců, v roce 2005 pak pouze 300,“ popisuje Lenka Vodicová, vedoucí marketingového oddělení družstva Obzor.

Náročnou dobu se družstvu podařilo zvládnout díky výrobnímu programu vačkových spínačů. „Už z dob před revolucí jsme s nimi ve velkém obchodovali s Ruskem a tento obchod pokračoval nezávisle na změnách politického režimu. Vačkové spínače nás tehdy skutečně držely nad vodou a díky nim můžeme v letošním roce oslavit 55 leté výročí od založení,“ pokračuje Lenka Vodicová.

Folklórní motivy

Tento sortiment tvoří stále podstatnou část výrobního programu družstva, i když pro koncové zákazníky je známé spíše zásuvkami a vypínači. Ať už v moderním designu nebo naopak porcelánovými s lidovým, folklórně-rustikálním vzorem, které se hodí na chaty a chalupy.

Lenka Vodicová, vedoucí marketingového oddělení družstva Obzor.

Změnu přístupu spotřebitelů pozoruje i výrobce. „V posledních letech se to trochu ‚láme‘. Do nedávné doby byli našimi typickými zákazníky lidé upřednostňující klasiku v podobě plastových rámečků – zájem byl tedy nejčastěji o naši řadu Elegant. Nyní to však začínají být spíše lidé hledající změnu oproti zažitým zvyklostem… lidé hledající ušlechtilejší materiály i pro vypínače a zásuvky, dříve vnímané pouze jako funkční prvek bez estetického aspektu. Zároveň čím dál častěji také spolupracujeme s architekty a bytovými designéry. Těm se líbí zejména minimalistická kolekce Decente, ale stále více do svých návrhů zařazují také kolekci Retro. Zájem u nich vnímáme i u naší nové řady páčkových vypínačů Vectis,“ zmiňuje Lenka Vodicová. Některé rámečky z Obzoru jsou přitom betonové, v čemž je firma bezkonkurenční.

Česká kvalita

Právě díky nápaditosti a designu se malému zlínskému družstvu daří konkurovat velkým nadnárodním firmám v oboru.  Navíc se do této oblasti začínají tlačit i výrobci z Asie. „A to zejména s inteligentní elektroinstalací a moderními dotykovými spínači. Je třeba ale dodat, že u těchto mnohdy necertifikovaných výrobků se často vyskytují problémy s jejich funkčností. Byť je poměrně často stavěna na první místo cena, vnímáme, že Češi stále více dávají přednost kvalitě ryze české výroby. Naše vypínače a zásuvky prochází stoprocentní výstupní kontrolou a naše poctivá kvalita a historie firmy z nás dělá solidního partnera,“ zdůrazňuje Lenka Vodicová.

Svoje postavení na trhu si firma upevnila také díky produkci dílů pro automobilový průmysl, plastových dílů pro zahraniční partnery a zdravotnických potřeb.

V roce 1965 společnost začínala jako družstvo invalidů. Zaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností se dosud věnuje. „V našich provozech stále pracuje kolem 65 % pracovníků se zdravotním znevýhodněním. Pro bližší představu: jedná se například o lidi po prodělaných závažných onemocněních, s poruchami imunitního systému, či s hluchotou, kterým dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav omezuje pracovní uplatnění. Jejich šikovné ruce při montážních činnostech jsou pro nás velkou výhodou. Fungují ve všech našich výrobách a navíc nám umožňují nabízet subdodavatelské služby na úrovni drobných ručních montáží, na které v mnohých firmách chybí zaměstnanci. A my tyto služby rádi poskytneme,“ konstatuje Lenka Vodicová.

Moderní barvy i zapojení mobilu

Svoji konkurenceschopnost si společnost udržuje díky neustálým inovacím. „Trendy samozřejmě sledujeme. V oboru domovní elektroinstalace je na trhu obrovská konkurence, nemůžeme si tedy dovolit usnout na vavřínech. Nejvýrazněji se změny projevují v barevném ladění interiérů, a proto i my v tomto ohledu samozřejmě reagujeme na požadavky zákazníků. Zároveň se neustále snažíme naše produkty inovovat a přivádět na trh nová řešení, a to jak z konstrukčního hlediska, tak i z pohledu materiálů,“ zmiňuje Lenka Vodicová. V současnosti například společnost připravuje nové dotykové vypínače Itouch s možností ovládání více světel.

Foto: Obzor, výrobní družstvo Zlín

Bez inovací se firma neobejde ani do budoucna. „Jednoznačně míří směrem k inteligentní elektroinstalaci ovládané přes mobilní telefon. To je to, co dnešní mladá generace vyhledává. Již dnes zvládnou systémy chytrých domů přes mobilní telefony regulovat teplotu v interiéru, stáhnout žaluzie i ztlumit osvětlení. A tento trend bude jistě dále růst na oblibě a bude se mu podřizovat celá řada zařízení, včetně elektroinstalace. Nicméně to je ale stále hudbou budoucnosti a věřím, že i přesto celá řada lidí zůstane nadále věrná klasickým vypínačům,“ uzavírá Lenka Vodicová.

Dalibor Dostál

Družstvo Obzor v kostce

Historie družstva Obzor se začala psát 1. července roku 1965. Tehdy došlo na základě usnesení vlády k převedení provozoven Svazu československých invalidů do působnosti tehdejšího Ústředního svazu výrobních družstev. Posláním družstva bylo pomáhat státu v uplatňování sociální politiky vůči občanům s těžším zdravotním postižením. Jako první závod byl postaven objekt ve Zlíně – Loukách. Za dobu působnosti Výrobního družstva invalidů Obzor byl pak vybudován závod v Hluku, nástrojárna ve Zlíně, výstavba v Hodoníně, podnik získal provozní místnosti v Brně a působí i v dalších lokalitách.

V roce 1992 proběhla transformace a podnik změnil název na Obzor, výrobní družstvo Zlín. V rámci organizačních změn prodalo družstvo v roce 1993 závody v Ostravě a v Hodoníně, v roce 1994 závod v Hluku, a v roce 1997 závod v Brně. V důsledku prodeje závodu v Hluku muselo družstvo v roce 1994 vybudovat ve Zlíně na Slanici vstřikolisovnu, kterou vybavilo moderním strojním zařízením.

V roce 2000 začal vývoj a následné výroba domovní elektroinstalace v podobě vypínačů, zásuvek, ovladačů a dalších prvků. Od roku 2010 dochází k intenzivnímu rozvoji zahraničního obchodu s Rakouskem, Ruskem, Ukrajinou, Polskem a Baltskými zeměmi. V současné době má družstvo své závody ve Zlíně, Uherském Hradišti, Olomouci a Šumperku, ve kterých zaměstnává zhruba 300 pracovníků, z nichž více než 60 procent jsou lidé se zdravotním znevýhodněním.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Elektronika a elektrotechnika

Doporučujeme