Využijte program Expanze. Možnosti se rozšiřují

Ministerstvo průmyslu a obchodu po dohodě s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) rozšiřuje možnosti využití programu Expanze. Zvýhodněné financování mohou podnikatelé od 11. srpna využít i k pořízení repasovaných nebo již používaných strojů a provozní záruky. Peníze tedy mohou čerpat i bez nutnosti zavázání se k nové investici.

V souvislosti s aktualizací definice rodinného podniku, která byla schválená vládou v květnu letošního roku, na zvýhodněné podmínky programu nyní dosáhne také více podnikatelů z kategorie rodinných firem.

Expanze je dlouhodobě úspěšný program MPO. Živnostníci a malí a střední podnikatelé mohou díky němu čerpat bezúročné úvěry na pořízení strojů, zařízení, technologií, nemovitostí a jejich rekonstrukci, licencí či software. V případě, že nemají čím zaručit komerční úvěr, mohou na obdobný typ projektů získat zdarma záruku.

„Díky schválené aktualizaci Expanze může být ručení nově poskytnuto i těm projektům, které souvisí s pořízením například repasovaných strojů nebo i jiných projektů, kterými chce podnikatel podpořit rozvoj a konkurenceschopnost či zvýšení technologické úrovně své firmy. A to například tím, že plánuje zavádění nových výrobků, změnu výrobního postupu firmy a podobně,“ potvrzuje náměstek pro EU fondy Marian Piecha.

Marian Piecha: Ekonomika se rozjíždí, klíčové budou investice

Zatímco bezúročný úvěr z programu Expanze je stále možné využít pouze na rozvoj firmy, tedy k financování projektů investičního charakteru, záruku mohou živnostníci, malí a střední podnikatelé využít i k financování svých provozních potřeb, jako je například pořízení materiálu, zásob, mzdy, náklady na energie, nájemné či úhrada faktur.

„Provozní záruka doposud musela přímo souviset s konkrétním investičním projektem a nešlo ji tedy poskytnout, pokud podnikatel zároveň nerealizoval novou investici. Po zrušení uvedené podmínky od 11. srpna lze nově záruky přímo využít bez tohoto omezení například na zaručení provozního financování podnikatelů,“ říká Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Podrobnosti včetně pokynů a formuláře žádostí jsou k dispozici na webu ČMZRB.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme