Vývoj zahraničního obchodu Ukrajiny v roce 2023

Za dva měsíce roku 2023 dosáhl obrat zahraničního obchodu Ukrajiny 16,6 mld. USD, což je o 30 % méně než ve stejném období roku 2022.

Informovala o tom tisková služba Státní celní služby Ukrajiny. Během ledna a února letošního roku Ukrajina dovezla zboží v hodnotě 10,1 mld. USD a vyvezla zboží v hodnotě 6,5 mld. USD. Zdaněný dovoz přitom činil 8,1 mld. USD, což je 80 % celkového objemu dovezeného zboží.

Ilustrační fotografie

Daňové zatížení 1 kg zdaněného dovozu v lednu až únoru 2023 činilo 0,44 USD/kg, což je o 53 % více než ve stejném období roku 2022. Země, ze kterých se na Ukrajinu dovezlo nejvíce zboží: Čína (1,7 mld. USD), Polsko (1 mld. USD) a Turecko (760 mil. USD). Ukrajina naopak nejvíce vyvážela do Polska (953 mil. USD), Rumunska (609 mil. USD) a Číny (605 mil. USD).

71 % celkového objemu dovozu zboží v lednu–únoru 2023 představovaly:

  • stroje, zařízení a dopravní prostředky: 2,9 mld. USD (za celní odbavení bylo do rozpočtu odvedeno 17,6 mld. UAH, což je 27 % příjmů z celních plateb),
  • pohonné hmoty a energetické produkty: 2,6 mld. USD (celní odbavení – do rozpočtu odvedeno 16,2 mld. UAH, což je 25 % příjmů z celních plateb),
  • výrobky chemického průmyslu: 1,7 mld. USD (celní odbavení 11,5 mld. UAH do rozpočtu, což je 18 % příjmů z celních plateb).

Mezi nejvíce vyvážené zboží z Ukrajiny patřily potravinářské výrobky (4,3 mld. USD), dále kovy a výrobky z nich (568 mil. USD) a stroje, zařízení a dopravní prostředky (521 mil. USD).

Optická kabeláž od výrobce z Jihlavska slouží vojskům NATO i armádě Ukrajiny

Vývoz obilovin z Ukrajiny

Dle Ministerstva agrární politiky a potravinářství Ukrajiny se v tomto marketingovém roce k 15. březnu 2023 vyvezlo 34,734 mil. tun obilovin a luštěnin. Z toho: pšenice (11,989 mil. tun), ječmen (2,14 mil. tun), žito (16,6 mil. tun) a kukuřice (20,29 mil. tun).

Autor: Yegor Reshetnyk, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Kyjevě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí

Doporučujeme