Výzkumné centrum RTI Fakulty strojní provádí unikátní testy karoserií autobusů

Regionální technologický institut (RTI), výzkumné centrum Fakulty strojní ZČU, spolupracuje v rámci projektu Technologické agentury ČR s výrobcem autobusů SOR Libchavy.

Testy, které výzkumníci RTI provádějí, pomohou simulovat nehody a přispějí k bezpečnosti cestujících.

Karoserie autobusu | ZČU

Výzkumné centrum RTI zajišťuje pro výrobce autobusů, trolejbusů a nyní i bateriových elektrobusů nejen zajímavé výpočty, ale především statické a únavové zkoušky materiálů, spojů a konstrukčních uzlů karoserií.

„V případě společnosti SOR Libchavy se v rámci projektu Výzkum a vývoj kloubového elektrobusu, podpořeného Technologickou agenturou ČR z programu TREND, řeší také bezpečnost pasažérů při převrácení autobusů,“ popisuje vedoucí Zkušebny provozní pevnosti a únavové životnosti Miloslav Kepka.

Převrácení patří mezi nejčastější a také nejtragičtější nehody autobusů. Pro zvýšení bezpečnosti pasažérů je proto nastavena maximální povolená deformace karoserie tak, aby i při nehodě zůstal v interiéru vozidla takzvaný prostor pro přežití. Jestli tomu tak opravdu je, lze prokázat i počítačovou simulací bez nutnosti ničit opravdové vozy, ovšem taková simulace vyžaduje dobrou znalost mechanických vlastností všech použitých materiálů a deformační křivky spojů až do oblasti plastických deformací. Těmto výpočtům se věnuje firma Vision Consulting Automotive, další účastník projektu. Podklady pro simulace dostává právě od výzkumníků ze Zkušebny provozní pevnosti a únavové životnosti RTI. Čtvrtým účastníkem projektu je firma RAIL ELECTRONICS CZ, s.r.o.

Test karoserie | ZČU

Při testech v RTI byly rozměrné konstrukční části karoserií deformovány předepsanou rychlostí a v předepsaném směru. Jeden takový test se uskutečnil už vloni, šlo o deformační zkoušku segmentu střechy vylehčené lepenými sendvičovými panely, letos následoval deformační test zaskleného čela karoserie. Těmto zkouškám předcházela řada detailních zkoušek použitých materiálů a jejich spojů, které zabezpečila Mechanická zkušebna RTI. Výzkumníkům z RTI asistovali ještě kolegové z katedry konstruování strojů Fakulty strojní, kteří průběh zkoušky skenovali.

„Cílem všech testů bylo zpřesnit podklady pro simulaci převrácení autobusu podle předpisu EHK 066, resp. Směrnice EU č. 2001/85,“ vysvětluje vedoucí zkušebny Miloslav Kepka a komentuje výsledek testů: „Autobusy SOR jsou z hlediska cestujících bezpečné a pasivní bezpečnost jejich karosérií se nyní bude opírat také o data pořízená v naší zkušebně.“

Zkušebna provozní pevnosti a únavové životnosti je jednou z devíti laboratoří či zkušeben, které tvoří výzkumné centrum RTI. Jejím klíčovým vybavením je elektrohydraulický zatěžovací systém INOVA pro statické a únavové zkoušky konstrukčních dílů a materiálových vzorků, umožňující vícekanálové statické a únavové zatěžování včetně měření deformací, posuvů či zrychlení. Zkušebna se specializuje na testy svařovaných konstrukcí. SOR Libchavy patří spolu s výrobcem kolejových vozidel ŠKODA TRANSPORTATION, výrobcem zemědělské techniky BEDNAR FMT a výrobcem traktorových návěsů a nosičů kontejnerů CHARVÁT CTS k jejím hlavním průmyslovým partnerům.

Test karoserie autobusu

Spolupráce RTI a výrobců silničních i kolejových vozidel je dlouhodobá a úspěšná a jejím základem jsou společné projekty výzkumu a vývoje, podporované v současnosti prostřednictvím různých programů TAČR.

„V oblasti kolejových vozidel to byl v letech 2012 až 2019 projekt Centrum kompetence drážních vozidel, který RTI administrativně řídilo, v oblasti silničních vozidel se v Plzni navazuje na dlouholetou tradici, která sahá až do období, kdy se trolejbusy a autobusy vyvíjely společně se závodem ŠKODA Ostrov. Tehdy vznikly základy metodiky hodnocení jejich provozní pevnosti a únavové životnosti, na kterou navazuje nejen výzkumné centrum RTI, ale i Výzkumný a zkušební ústav Plzeň,“ dodává Miloslav Kepka.

Redakčně upravená tisková zpráva Západočeské univerzity v Plzni

Doporučujeme