Vzkvétající česká ekonomika? K podnikání motivujme už děti a mladé lidi

Podnikání a byznysově úspěšné projekty mají v Česku bohatou historii. Generace porevolučních podnikatelů nicméně stárne, s udržením tradice malého a středního podnikání může mít země do budoucna problém.

Podle Jiřího Jemelky, zakladatele společnosti J. I. P. , konzultanta a lektora, sílí vliv zahraničních korporací, své ale odvádí také výchova a vzdělávací systém. Jak dosáhnout toho, aby Česká republika produkovala více podnikatelů světového formátu?

Ilustrační fotografie

Podstatné je už samotné rodinné zázemí. Pro rozvoj podnikání a růst počtu podnikatelů v Česku může být překážkou nadměrná preference jistoty zaměstnání a stabilního vysokého příjmu.

„Čeští rodiče často dávají podnikání nálepku zbytečného rizika a hazardu, přestože může platové a seberealizační příležitosti překonat a nabídnout prostor uplatnit kreativitu a zvídavost. Budeme-li preferovat jistotu před zvídavostí a kreativitou, snadno můžeme přijít o budoucí podnikatelské talenty. Pokud budeme mladé lidi směřovat jen k zaručeně vysokým platům, může se stát, že v nich ubijeme vášeň pro něco jiného, v čem by mohli vynikat lépe a kde by byli šťastnější,“ domnívá se Jemelka.

Podnikání je značně nejisté, až polovina nově vzniklých firem nepřežije déle než pět let. Závislost na jistotě a stabilitě může nicméně vést k tomu, že budou nastupující generace psychicky méně odolné a stres na ně bude doléhat silněji.

Za posledních třicet let česká společnost výrazně zbohatla. Mladí lidé nemusejí bojovat o naplnění základních životních potřeb. Mají střechu nad hlavou, teplo, stravu a zázemí. Žijí v bezpečí, míru, obklopeni technologiemi. A komfort může být příčinou pohodlnosti, která vede k pasivitě.

Covid zvýšil zájem podniků o interim management. Najímají si externí manažery

„Dnes není život plný nástrah, i když za ně mladí mohou považovat například svůj sebeobraz na sociálních sítích. Problém je, že hodně lidí dále nevyvíjí snahu fungovat za hranicemi tohoto komfortu.“

Naději vidí Jemelka v tom, že mladá generace není a pravděpodobně ani nebude uspokojena názorově a společensky, protože má a bude mít značně odlišné názory na budoucnost světa. „V tom vidím neuvěřitelný potenciál, který by se mohl stát základem podnikatelské revoluce, kdy se malí a střední podnikatelé začnou s neotřelými nápady dostávat v naší ekonomice do popředí. právě nespokojenost by mohla být lékem, který mladou generaci vybudí. Řada z těchto lidí si pak vybere podnikání jako způsob, jak změnit svět k lepšímu,“ povzbuzuje Jiří Jemelka.

Školy neučí vášni k podnikání

Tuzemský vzdělávací systém trpí, podle Jiřího Jemelky není dostatečně financován. Osnovy se mění jen pomalu. Jeho rolí by přitom nemělo být jen předávání vědomostí prostřednictvím „biflování“.

Škola má podle odborníků za úkol naučit mladé lidi prvním krokům v oblasti kritického myšlení, komunikace, vytváření, pěstování vztahů a spolupráce. Je to půda, na které mají žáci a studenti objevovat to, co je baví a naplňuje.

„Pro podnikání je vždy klíčová životní vášeň a v té bychom měli naše školáky a studenty podporovat. Vášeň jako jediná platí na nesnáze, které člověka jednou v životě potkají. Umožnit jim ve školním prostředí vyzkoušet co nejvíce aktivit a možností je pro jejich rozvoj a životní orientaci velice důležité,“ podotýká Jiří Jemelka.

Škola by měla být dokonce institucí, která z metody pokusu a omylu dělá běžný nástroj poznávání.

Ilustrační fotografie | Thannaree Deepul / Shutterstock.com

„Mladí lidé se potřebují naučit chybovat. To znamená, že se kvůli chybám a omylům nesmějí vzdávat, ale hledat jiné cesty k cíli. V rámci výuky kritického uvažování by škola měla lidem ukazovat, že chyby jsou důležité proto, že se s nimi dá analyticky pracovat. Pedagog by neměl za chyby trestat, ale vést k jejich prozkoumání,“ tvrdí zástupce J.I.P.

Škola, kde se rodí vášeň pro podnikání, je taková, která mladým lidem umožní o podnikání nejen uvažovat, ale také si ho vyzkoušet na vlastní kůži, a to ideálně s těmi nejlepšími. V Česku vznikají a existují menší, lokální i regionální projekty, které se snaží podnikatele a firmy propojit s žáky a studenty. Jedná se o stáže, praxe a další aktivity.

Každá taková aktivita je důležitá, rád bych se ale dočkal toho, že povinně volitelný předmět zaměřený na podnikání se dostane do tuzemských školních osnov a budou na něm participovat ostřílení domácí podnikatelé, kteří v mladých lidech budou burcovat chuť svou podnikavost rozvíjet,“ říká konzultant.

Předmět by měl být zaměřen na praxi a praktické příklady, na nichž budou žáci druhého stupně základních škol a studenti středních škol pronikat do světa podnikání. Děti a mladí lidé by měli pracovat na vlastních projektech, osvojí si přípravu business plánu, finanční a marketingové strategie, základy legislativy apod.

„Jako klíčové vidím rozvíjení vlastní podnikatelské vize, a s ní i motivace, spolupráce a komunikace, nástrojů, které v podnikání nikdy nevyjdou z módy,“ doplňuje Jemelka.

Poslání podnikatelů: Předat zkušenosti mladým

Hybateli změny a učiteli podnikání by měli být především ti, kteří se už o úspěch svých společností zasloužili, vybudovali je od nuly nebo začínali s málem. Jiří Jemelka je součástí podobného podnikatelského projektu.

„Jsem rád, že mám příležitost předat, co jsem se za roky v podnikání naučil, mladým lidem, kteří ještě nejsou sešněrovaní pravidly dospělého světa. Ten má totiž často sklony řadu oblastí komplikovat, čímž se podílí na vysoké smrtnosti dobrých nápadů. A to je škoda. Podnikání má dobré nápady oživovat. Proto je důležité o něm děti a mladé nejen učit, ale taky je nechat podnikatelsky uvažovat a realizovat vlastní projekty s mentory,“ doplňuje konzultant.

Čím dříve budou mladí lidé vědět, jak na to, tím lehčí budou jejich případné začátky. Podnikání je sice dřina, ale pokud dává člověku smysl, baví ho, je pro něj naplňující, je to nejužitečnější životní cesta a realizace vlastního potenciálu. „Demokracie i ekonomika vzkvétají tam, kde jsou lidé aktivní a silně vnímají své životní poslání,“ uzavírá Jemelka.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme