Za nelegální zaměstnávání dostaly loni firmy pokuty za 180 milionů, letos budou sankce vyšší

Kromě klasické práce načerno se v poslední době v Česku rozmáhá také zaměstnávání bez uzavření písemné smlouvy. I za toto provinění je podle ministerstva práce a sociálních věcí možné zaměstnavateli udělit pokutu.Při práci načerno bylo loni v Česku odhaleno 3170 lidí. „Kontrolami jsme odhalili nelegální zaměstnávání 1394 občanů ČR, 295 občanů ostatních zemí Evropské unie a 1481 cizinců – státních příslušníků zemí mimo EU,“ uvedl generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn.

dělníci stavbaFirmy a podnikatelé, kteří jejich práci využívali, za to dostali pokuty v celkové výši 180 326 400 korun, pokuty za dalších 125 milionů jsou zatím v řízení. Celkem inspektoři práce loni zkontrolovali 34 997 zaměstnavatelů. „Boj s prací načerno je jednou z mých priorit. V koaliční smlouvě jsme se zavázali, že nebudeme tolerovat žádnou formu nelegálního zaměstnávání,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Výrazně vyšší pokuty zřejmě padnou v letošním roce. V prvním pololetí roku 2014 bylo provedeno 7977 kontrol nelegální práce. Těmito kontrolami bylo zjištěno 913 nelegálně zaměstnaných osob, z toho 514 z ČR, 101 ze států EU a 298 nelegálně zaměstnaných cizinců ze zemí mimo EU. Dosud bylo uloženo 46 pokut v celkové výši 11 125 000 korun, dalších 341 pokut v celkové výši zhruba  107 milionů korun je zatím ve stadiu návrhu nebo v řízení. Dlouhodobě je mezi nelegálními pracovníky nejvíce občanů Vietnamu a Ukrajiny.

Bez pracovní smlouvy hrozí pokuta

„Stále častěji se setkáváme s případy výkonu závislé práce bez písemně uzavřené pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce, popř. dohody o pracovní činnosti. Od nelegální práce se tyto případy liší tím, že zatímco nelegální práce je vykonávána zcela bez pracovněprávní smlouvy nebo jednoho z obou druhů pracovněprávních dohod, v případech výkonu závislé práce bez písemné smlouvy dohoda zaměstnavatele a zaměstnance o obsahu pracovněprávního vztahu existuje, avšak pouze v ústní formě,“ říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Petr Habáň.

I za tento nedostatek je však možno zaměstnavateli uložit pokutu až do výše milionu korun, na rozdíl od pokuty za umožnění nelegální práce zde však není stanovena dolní hranice pokuty ve výši 250 000 korun. „V roce 2013 jsme zaznamenali celkem 1 258 takových případů, v prvním pololetí roku 2014 se jednalo o 468 těchto případů,“ dodává Petr Hrabáň.

Nižší počet kontrol oproti loňskému roku je dán nejen jejich vyšší efektivitou, ale snížením počtu inspektorů, zařazených do útvarů kontroly nelegálního zaměstnávání. 

Ilegálové připraví Česko o pět miliard ročně

dělníci dráhaNelegální práce s sebou přináší významné finanční úniky z veřejných rozpočtů na neodvedených daních a sociálním a zdravotním pojistném, také nekalou podnikatelskou konkurenci. Do výhodnější pozice se takto dostávají ti zaměstnavatelé, kteří zaměstnáváním pracovních sil zcela beze smlouvy nebo v předstíraných obchodních vztazích snižují své náklady oproti konkurentům – řádným zaměstnavatelům. Podle neoficiálních odhadů, uveřejněných v roce 2012, tím zemi ročně vznikají škody ve výši 5 miliard korun.

Ilegální zaměstnanci si mnohdy neplatí nemocenské pojištění, důchodové pojištění si platí v nejnižší možné výši, a nemají tedy odpovídající sociální zajištění v případě nemoci a v seniorském věku.  Totéž platí pro osoby sice legálně zaměstnané, ale oficiálně pobírající mzdu na úrovni minimální nebo nejnižší zaručené mzdy, ze kterých je pak odváděno pojistné v minimální výši. Další část mzdy, která těmto osobám bývá vyplácena mimo mzdové účetnictví zaměstnavatele, takzvaně „na ruku“, se na výši odvedeného pojistného na důchodové pojištění neodrazí.

Ani možné postihy přitom většinu lidí od práce na černo neodrazují. Podle průzkumu jednoho ze členů Asociace pracovních agentur by nelegálně bylo ochotno pracovat 80,2 procenta zájemců o práci.

Nelegálním zaměstnáváním cizinců se často zabývá také policie. Jeden z rozsáhlých případů rozkryla na jihu Čech. Tam družstva založená občany bývalého Sovětského svazu nejdříve po dobu několika málo měsíců odváděla za svoje zaměstnance povinné platby, pak je odhlásila a neodváděla nic, přestože pro ně zahraniční dělníci dále pracovali.

Policisté od počátku tohoto roku odhalili již tři takové společnosti, dvě jsou z Táborska a jedna ze středních Čech. Zaměřili se však především na jejich jednatele, kteří vyřizují veškerou administrativu a jsou hlavními aktéry této protiprávní činnosti. Jedná se o dvě ženy a jednoho muže z Ukrajiny, které policisté již obvinili z trestného činu napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky či neoprávněného zaměstnávání cizinců. 

Dalibor Dostál

• Teritorium: Asie | Evropa | Ukrajina | Vietnam | Zahraničí

Doporučujeme