Za první čtvrtletí bylo na nové projekty z fondů EU přiděleno 25 miliard korun

V úterý 16. dubna se sešla v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni. Hlavním tématem jednání byl aktuální stav čerpání dotací z evropských fondů, stranou však nezůstala ani příprava nadcházejícího programového období 2021–2027.„První čtvrtletí se neslo v duchu schvalování projektů. Byly podepsány smlouvy s příjemci dotací na realizování nových projektů za více než 25 miliard Kč. Když nebudeme počítat Program rozvoje venkova, který je specifický velkým množstvím malých projektů, bylo schváleno téměř 2 tisíce nových projektů. Největší objem, více než čtvrtina z tohoto počtu, jich je v oblasti vzdělávání,“ uvedla Klára Droznová, zastupující ředitelka Odboru řízení a koordinace fondů EU Ministerstva pro místní rozvoj.

Za první tři měsíce letošního roku bylo příjemcům proplaceno 18,5 mld. Kč za právě realizované či nedávno dokončené projekty. Největší část těchto prostředků byla proplacena v Programu rozvoje venkova – téměř 5,4 mld. Kč, které představují 10 % prostředků tohoto programu na období 2014–2020. Druhým v pořadí je Integrovaný regionální operační program, ve kterém bylo příjemcům proplaceno přes 4 mld. Kč. V závěsu za ním je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, ze kterého bylo za první čtvrtletí proplaceno 3,4 mld. Kč.

MMR-NOK zpracoval Výroční zprávu o implementaci Dohody o partnerství za rok 2018, která mimo jiné specifikuje hlavní identifikovaná rizika a navrhuje opatření pro jejich eliminaci. V rizikovosti programů byl zaznamenán značný pozitivní posun napříč programy. I přes tento fakt je nutné pokračovat v plynulé implementaci programů a tento pokrok udržet, a proto MMR-NOK opět stanovil limity pro optimální čerpání a bude pečlivě sledovat a vyhodnocovat průběh čerpání tak, aby bylo zajištěno maximální dofinancování všech připravených projektů. Tyto limity slouží jak k úspěšné implementaci a ukončení současného programového období, tak přispějí i k zahájení nového období. 

Dalším tématem jednání byla příprava programového období 2021–2027. Nadále pokračuje intenzivní vyjednávání unijní legislativy, v rámci kterého se daří prosazovat i priority ČR. Do tohoto procesu zasáhnou již příští měsíc volby do Evropského parlamentu a následné složení nové Evropské komise a tak vyjednávání bude pokračovat v druhé polovině letošního roku již s novými zástupci. V současné době probíhá na národní úrovni také příprava Dohody o partnerství a detailů jednotlivých operačních programů. Jejich finální verze bude v březnu příštího roku předložena vládě ČR.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme