Začíná 2. ročník přeshraniční soutěže start-upů Jihočeský kraj – Horní Rakousko

Oslovit začínající podnikatele, kteří mají co nabídnout pro rozvoj regionu a mají potenciál přinést něco nového, co podpoří trvalou udržitelnost a může být prospěšné pro oba regiony. To je cílem přeshraniční soutěže start-upů Jihočeský kraj – Horní Rakousko.

Vítěze z obou kategorií čeká finanční odměna 10 000 EUR. Nejlepší přeshraniční projekt z obou kategorií ocení ČSOB, jako generální partner soutěže, také částkou 10 000 EUR.

Ilustrační obrázek

„Chci, aby v Jihočeském kraji a v Horním Rakousku mohly vyrůstat nové firmy, které přinesou do podnikatelského prostředí neotřelé nápady. Protože právě takové firmy mohou podporovat sport, talentované děti, zaměstnávat lidi. První ročník soutěže nám už ukázal, že takových firem a nápadů je na obou stranách naší společné hranice dost,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Hornorakouský hejtman Thomas Stelzer doplnil: „Jsem obzvlášť rád, že v tomto úspěšném formátu pokračujeme i letos. Nespočet odvážných mladých firem již dokázalo, že se vyplatí věřit sobě a svému nápadu. Netrpělivě očekáváme všechny přihlášené projekty, přejeme jim mnoho úspěchů v soutěži a těšíme se na ty nejkreativnější nápady“.

Během své předloňské návštěvy Horního Rakouska navrhl jihočeský hejtman Kuba, že by bylo dobré uspořádat společnou soutěž pro začínající podnikatele, kde by mohli prezentovat své podnikání na mezinárodní úrovni a vítězové by pak byli odměněni finanční dotací na rozjezd jejich podnikatelských aktivit. Rakouskému zemskému hejtmanovi Stelzerovi se nápad zalíbil a na jaře 2022 byl vyhlášen 1. ročník přeshraniční soutěže start-upů Jihočeský kraj – Horní Rakousko. Soutěž je společná, ale v jejím pořádání se Hornorakušané a Jihočeši střídají.

Generálním partnerem druhého ročníku soutěže se stala Československá obchodní banka, a. s. „ČSOB je dlouhodobým a strategickým partnerem Jihočeského kraje v zajišťování a uspokojování všech požadavků a potřeb spojených s poskytováním komplexních bankovních služeb, a to včetně mnoha organizací zřízených přímo Jihočeským krajem. Je proto logické, že jako generální partner podpořila tuto společnou přeshraniční aktivitu Jihočeského kraje a spolkové země Horní Rakousko,“ upřesnil regionální ředitel Firemního bankovnictví pro Jižní Čechy a Moravu Radek Doucha.

V jihočeském kraji se podnikání nejvíce daří v Českém Krumlově

Hlavními partnery soutěže jsou Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP), rakouský inkubátor tech2b, Jihočeská hospodářská komora (JHK) a Wirtschaftskammer Österreich. Vzhledem k tomu, že letošní ročník soutěže zaštiťuje Jihočeský kraj a slavnostní vyhlášení se rovněž uskuteční na půdě jižních Čech, tak i řada odborných aktivit se bude konat právě u nás. „Jsme rádi, že po úspěšném prvním ročníku přeshraniční soutěže start-upů spouštíme její pokračování. V červnu zorganizujeme pro účastníky soutěže workshop zaměřený na začlenění tématu udržitelnosti do jejich podnikání. Září budeme věnovat přípravě na slavnostní finále soutěže formou tréninku prezentačních dovedností a umění své nápady a myšlenky správně vyjádřit a prosadit. K tomu využijeme možnosti moderních technologií, konkrétně virtuální reality, která věrně simuluje prostředí finální prezentace,“ vysvětlil ředitel JVTP František Mlčák.

„Start-upy mají nejen pro náš region obrovský význam, protože ti úspěšní přináší do regionu peníze a vytváří nová pracovní místa, ale také zvyšují příčku inovací a posunují nás ke světovým lídrům. Má proto velký smysl start-upy podporovat a vytvářet jim dobré podmínky pro start jejich podnikání,“ uzavřel Miroslav Dvořák, předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory.

Firmy budou soutěžit ve dvou kategoriích:

1/ Kategorie START-UP | Start-upy (max. 5 let existence firmy) s inovativními produkty (výrobky / službami)

2/ Kategorie NÁPAD | Perspektivní, nové obchodní náměty nebo projektové záměry, zatím bez existence právního subjektu pro jejich realizaci, ale s potenciálem budoucího vzniku samostatného podnikatelského subjektu.

Vítěze z obou kategorií čeká finanční odměna 10 000 EUR. Nejlepší přeshraniční projekt z obou kategorií ocení ČSOB, jako generální partner soutěže, také částkou 10 000 EUR.

Přihlášky lze od 3. dubna 2023 podávat online nebo e-mailem na adrese contest@jvtp.cz . Přijímány budou do konce května.

Do poloviny června proběhne předvýběr 12 finalistů za každý region (6 start-upů a 6 nápadů). V druhé polovině června pak mezinárodní porota vybere 12 finalistů z obou regionů, kterým bude nabídnut odborný mentoring zaměřený na tvorbu prezentace projektu. Finále za účasti obou hejtmanů proběhne 26. září 2023 v Jihočeském kraji.

Vítězové prvního ročníku:

Nejlepší start-up:

Virtual Lab s.r.o. s projektem VR ICU training simulator (Jihočeský kraj): Tréninková platforma ve virtuální realitě vyvinutá pro stávající nebo budoucí zdravotnický personál, která simuluje postupy na jednotce intenzivní péče, jako je obsluha přístrojů a zvládání krizových situací, které není možné v běžném životě bez reálného pacienta a přístroje natrénovat.

Nejlepší nápad:

Alexander Zwirzitz, Manuel Selg a Kevin Trenzinger s projektem MICROBIAL BIOSENSORS (Horní Rakousko): Mikrobiální biosensory pro detekci patogenů. Pomocí živých mikroorganismů (kvasinek) detekují rychle, levně a přesně jiné, nežádoucí mikroorganismy (viry, bakterie).

Nejlepší přeshraniční projekt:

POWER2U (Horní Rakousko): Platforma pro zakládání a provozování komunitní energetiky a rozhodování v energetických komunitách založená využití umělé inteligence.

Zdroj: Jihočeská hospodářská komora

Doporučujeme