Zahraniční obchod meziročně vzrostl o 50 miliard, vývoz se zvýšil o 3,6 %

Loňský rok byl pro český export i agenturu CzechTrade úspěšným. V porovnání s rokem 2018 se vývoz zvýšil o 3,6 % na hodnotu přesahující 4 563 mld. Kč. „Jsme rádi, že se českému zahraničnímu obchodu a českým podnikatelům daří. Potvrzuje se, že jsme v exportu nadále úspěšní zejména v oblasti automotive, ale také telekomunikací. Kromě klasických exportních zemí nově posilujeme například ve Švýcarsku, USA nebo Japonsku,“ říká Karel Havlíček, ministr průmyslu, obchodu a dopravy.

Z pohledu metodiky pohybu zboží přes hranice dosáhla obchodní bilance hodnoty 501,3 mld. Kč a meziročně tak přidala 31,7 %. Vývoz v minulém roce vzrostl o 3,6 % a dosáhl hodnoty 4 563,3 mld. Kč, dovoz meziročně vzrostl o 1,0 % a vykázal objem 4 062 mld. Kč.

Mezi největší exportní partnery České republiky se dlouhodobě řadí evropské i mimoevropské země, jako je například Německo, Slovensko, Polsko, Francie a Velká Británie. V loňském roce se českým exportérům ale dařilo prosazovat i v náročných teritoriích a procentuálně tak nejvíce rostl export do Švýcarska, USA a Japonska. Podíl vývozu do zemí EU činil 83,6 %, což je srovnatelné s rokem 2018.

Nejvyšší podíl na exportu v loňském roce opět zaznamenaly osobní automobily a vozidla pro dopravu osob (11,48 %), díly a příslušenství motorových vozidel (7,95 %), zařízení pro zpracování dat (6,61 %) a telekomunikační zařízení (6,56 %). Čtyři uvedené položky zaujímají 32,6 % z podílu celkového vývozu. „Čeští exportéři se dokázali prosadit i v oborech s menším objemem zakázek. Například export vědeckých přístrojů v roce 2019 vzrostl o 10 %, chemických výrobků o 9,4 % a výrobky z oblasti aerospace o 6,9 %. Letecké motory byly pak druhou největší exportní položkou do USA a další významný artikl představovaly elektronové mikroskopy,“ dodává ministr průmyslu, obchodu a dopravy, Karel Havlíček.

Rozšíření poboček CzechTrade, podpora českého designu i rozvoj portálu

K úspěchům agentury CzechTrade se v minulém roce řadí především rozšíření služeb poskytovaných v zahraničí.

Kromě rozvoje zahraniční sítě poboček se agentura CzechTrade v roce 2019 zaměřila na ještě intenzivnější podporu českého průmyslového designu a dařilo se jí propojovat české firmy s předními designéry. „Agentura CzechTrade se v roce 2019 vůbec poprvé zúčastnila Designbloku, na němž zorganizovala nejen odborný doprovodný program, ale také prezentaci 8 firem. I v roce 2020 připravujeme nové projekty v oblasti průmyslového designu a kreativních průmyslů,“ uvádí generální ředitel agentury CzechTrade, Radomil Doležal.

Nadále se agentuře dařilo rozvíjet spolupráci s vybranými vysokými školami a univerzitami. Podařilo se zajistit stáže pro desítky studentů. Ti v loňském roce projevovali největší zájem zejména o stáže v USA a Mexiku (30 studentů), ale také v centrále CzechTrade (9 studentů). Pro rok 2020 v tomto plánuje agentura CzechTrade pokračovat a vedle spolupráce s VŠE by ráda zapojila i další univerzity.

V průběhu roku byl taktéž inovován oficiální portál pro podnikání a export – BusinessInfo.cz. Portál, jehož realizátorem je CzechTrade a gestorem MPO, získal zcela novou podobu, která by jeho uživatelům měla zajistit snadnou orientaci a ještě větší uživatelskou přívětivost. „Inovovaný portál BusinessInfo.cz nabízí podnikatelům větší komfort, všechny podstatné informace najdou na základě nového intuitivního vyhledávání a filtrování rychle a pohodlně na jednom místě. V rámci redesignu portálu jsme využili nové technologie, založené na cloudovém řešení, web je samozřejmě responzivní. Jeho další rozvoj plánujeme i pro letošní rok,“ doplňuje Radomil Doležal.

Více jak 2500 zakázek, 4% nárůst klientů a 1 065 exportních příležitostí

Agentura CzechTrade realizovala 2519 zakázek a zaznamenala tak v uplynulém roce meziročně více než 3% nárůst zakázek. Meziročně vrostl o 4 % také počet klientů (1 247). Agentura CzechTrade pomohla českým podnikatelům zprostředkovat v loňském roce až 1 065 exportních příležitostí, tedy konkrétních poptávek zahraničních firem. „Poskytování kvalitního servisu českým firmám v rámci jejich exportních aktivit je pro nás stěžejní, chceme být co nejvíce nápomocni. V případě nejperspektivnějších firem zprostředkováváme setkání se zahraničními nákupčími během tzv. Sourcing days. V roce 2019 se takových setkání pořádalo 12 a účastnilo se jich 160 českých firem, což představuje 490 konkrétních jednání českých dodavatelů se zahraničními nákupčími,“ říká Radomil Doležal.

Výrazně se zvýšil počet akcí exportního vzdělávání pořádaných CzechTrade, v meziročním srovnání až o 45 %. Exportních konferencí nebo odborných seminářů, jejichž cílem je pomoc českým podnikatelům při vstupu na zahraniční trh, se zúčastnilo více než 2000 podnikatelů. Velmi pozitivní odezvu pak získalo celkem 32 akcí pořádaných v českých regionech. Celkem 775 firem se pak pod záštitou CzechTrade prezentovalo na 144 výstavách a veletrzích v zahraničí, a to včetně akcí spolufinancovaných z projektů NOVUMM, NOVUMM KET a Design pro konkurenceschopnost.

Meeting Point 2020 za účasti inovativních firem

V průběhu února se uskutečnilo setkání Meeting Point CzechTrade za účasti více než 350 firem a 50 ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade. V rámci akce měli podnikatelé možnost během půlhodinových konzultací diskutovat své exportní plány a záměry. „Letos projevilo zájem o konzultace 30 % inovativních firem, přes 10 % z nich tvořili start-upy, které přinášejí na trh unikátní řešení. Rádi bychom se v budoucnu právě na tyto firmy zaměřili a pomohli jim se vstupem na zahraniční trhy,“ doplňuje Radomil Doležal.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme