Zahraniční obchod se zbožím skončil v září v deficitu 13,3mld Kč

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 13,3 mld. Kč, což byl meziročně o 47,2 mld. Kč horší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnil především meziroční pokles přebytku obchodu s motorovými vozidly o 20,6 mld. Kč.

Dále se prohloubil deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 13,4 mld. Kč, základními kovy o 5,8 mld. Kč, počítači, elektronickými a optickými přístroji a zařízeními o 3,3 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s elektrickými zařízeními o 4,3 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek bilance u komodit ze skupiny elektřina, plyn a pára o 3,0 mld. Kč a u produktů souvisejících s odpady o 1,2 mld. Kč.

Meziročně klesl vývoz o 2,8 % na 322,1 mld. Kč, zatímco dovoz vzrostl o 12,7 % na 335,3 mld. Kč. Září 2021 mělo stejný počet pracovních dní jako září 2020.

V lednu až září 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 31,5 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 69,4 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 17,0 % a dovoz o 20,6 %.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 2,2 % a dovoz o 2,0 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 1,2 %) a dovozu (o 0,6 %).

Komentář Jana Kubaty, ředitele sekce služeb pro exportéry CzechTrade:

Český export navzdory negativním vlivům zaznamenal jen mírný propad o 1,5 procenta oproti předpandemickému roku 2019. To ukazuje, jak silnou pozici český vývoz má. I přes zastavené nebo zpomalené výrobní linky automobilek v Česku, rostoucí ceny energií a sílící korunu si drží silná čísla. To registrujeme i v agentuře CzechTrade.

Zájem podniků o vstup na nové zahraniční trhy je enormní. Což ostatně dokazují čísla z právě probíhajícího Mezinárodního strojírenského veletrhu, na kterém proběhne setkání českých firem s 35 zástupci našich zahraničních kanceláří v rámci akce MeetingPoint CzechTrade. Ta je již z více než 80 procent obsazena a více než 110 firem má již obsazeno přes 420 jednání s našimi experty.

Zájem o veletrhy a výstavy registrujeme i na zahraničních trzích a to nejen v Evropě, ale také v zámoří. Vývozci projevují kladný sentiment, což bude určující pro zimní měsíce.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU27 skončila v září přebytkem 55,9 mld. Kč, který byl meziročně o 12,1 mld. Kč nižší. Nejvíce se zhoršila bilance obchodu s Německem (přebytek klesl o 6,0 mld. Kč) a Polskem (deficit se prohloubil o 2,3 mld. Kč). Zlepšila se naopak kladná bilance s Bulharskem o 1,1 mld. Kč.

V září tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 65,5 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 46,6 %. Meziročně klesl vývoz do eurozóny o 1,0 % (2,1 mld. Kč) na 210,9 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 4,4 % (6,6 mld. Kč) a dosáhl 156,1 mld. Kč. V září 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 5,3 %.

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 34,9 mld. Kč na 67,1 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskou federací o 11,5 mld. Kč a Tureckem o 3,1 mld. Kč. Deficit obchodu s Čínou se zvětšil o 7,1 mld. Kč.

Komentáře k zveřejněným výsledkům

Obchodní bilance v září znovu výrazně zklamala očekávání analytiků.

„Bilance s motorovými vozidly vykázala nejhorší výsledek od roku 2012 a meziroční propad exportu automobilů byl nejhlubší od května loňského roku, jenž byl ovlivněn koronavirovým lockdownem. Tentokrát se na propadu exportu automobilů podepsal kritický nedostatek klíčových komponentů, zejména čipů, bez kterých nebylo možné dokončit výrobu velkého množství vozidel. Tyto problémy se zřejmě potáhnou až do příštího roku,“ uvádí ekonom UniCredit Jiří Pour.

V září se obchodní bilance ČR dostala opět do červených čísel a jedná se tak už o čtvrtý měsíc v řadě, kdy více dovážíme, než vyvážíme. V září byl deficit ve výši 13,3 mld. koruny, což je od června druhý nejhorší výsledek.

„Za pozornost stojí především fakt, že v meziměsíčním vyjádření klesl jak export (o 2,2 %), tak import (o 2 %). Tato nebezpečná kombinace ukazuje zejména na nízkou aktivitu v ekonomice, která je doprovodným znakem zpomalování tempa ekonomiky,“ upozorňuje Tomáš Volf z Citfin – Finanční trhy, a.s.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme