Zákaz prodeje výrobků z vepřového masa v USA v případě klecového ustájení

Nejvyšší soud Spojených států potvrdil platnost kalifornského zákona, který zakazuje prodej výrobků z vepřového masa v případě užití klecového ustájení prasnic.

Zákon známý jako Návrh 12 byl v Kalifornii přijat již v roce 2018. Farmáře nejen v USA nyní čeká plná implementace a od roku 2024 také povinnost certifikace. Zákon vyžaduje změny také v chovu nosnic a telat.

Ilustrační fotografie

Plné provádění zákona, který je v Kalifornii již v platnosti, bylo zdrženo soudním řízením, které mělo za úkol ověřit kompatibilitu s federálními zákony a zejména s ústavou USA vzhledem k tomu, že podmínky chce Kalifornie uplatňovat také pro veškerý import z USA i dalších zemí.

Zákon vyžaduje, aby prasnice měly možnost volného pohybu. K dispozici mají mít prostor o rozloze nejméně 2,2 m2, musí mít možnost se postavit, otočit a lehnout si v průběhu odchovu a reprodukčního cyklu.

ExportMag.cz: Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Výjimky z tohoto pravidla se vztahují na přepravu prasnic, jejich použití ve výzkumu, individuální ošetření, období bezprostředně před porážkou, 5 dní před předpokládaným datem porodu a na dobu výživy selat. Kromě toho existuje výjimka k provádění chovatelských úkonů po dobu maximálně šesti hodin, přičemž nesmí úhrnně překročit 24 hodin během 30 dnů.

Návrh 12 znamená změny i pro další druhy zvířat, zejména nosnice a telata masného skotu. Zákon neumožňuje klecový chov a vyžaduje, aby nosnice měly k dispozici nejméně 929 až 1393,5 cm2 prostoru v závislosti na typu chovatelského zařízení a měly přístup k hřadům, hnízdním boxům a prostoru pro popelení. Pro masná telata pak požaduje možnost pohybu na nejméně 3,9 m2.

Zákon se vztahuje také na import, tedy podmínky chovu zvířat mimo Kalifornii, pokud jsou tato zvířata či navázané produkty živočišné výroby prodávány v Kalifornii. Národní rada producentů vepřového masa a Federace amerických farmářů napadly zákon u soudu s tím, že porušuje ústavní klauzuli o obchodu, která zakazuje státům přijímat zákony, které diskriminují nebo nepřiměřeně zatěžují mezistátní obchod v rámci USA. Jejich hlavním argumentem bylo, že státy nemohou vyžadovat, aby podniky mimo jejich území fungovaly určitým způsobem podmiňujícím možnost vstupu na trh. Nejvyšší soud však tento argument odmítl a rozhodl, že návrh 12 je legitimním výkonem pravomoci Kalifornie chránit zdraví a blaho svých občanů.

Ilustrační fotografie

Rozhodnutí soudu je vítězstvím obhájců změny životních podmínek hospodářských zvířat, kteří tvrdí, že stísněné podmínky, v nichž je chována většina prasnic v USA, jsou kruté a nehumánní. Výsledek soudu naopak kritizují farmářské organizace a průmysl zpracování vepřového masa, který avizuje, že pro splnění pravidel bude nutné zvýšit ceny vepřového.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu je významným krokem v debatě o dobrých životních podmínkách zvířat a mezistátním obchodu. Kalifornské ministerstvo pro potraviny a zemědělství (CDFA) je agenturou odpovědnou za provádění legislativy, včetně registrace, akreditace, certifikace a kontroly. CDFA nabízí pro usnadnění podmínek obchodu návody a webináře. Po 1. červenci 2023 budou muset distributoři vepřového masa spolu se žádostí o registraci předložit vlastní osvědčení o shodě nebo platné osvědčení třetí strany. Následně po 1. lednu 2024 budou muset všichni distributoři spolu se žádostí o novou registraci a pro účely prodloužení registrace předložit platné osvědčení třetí strany – certifikačního subjektu schváleného CDFA.

Až donedávna se standardy zacházení s hospodářskými zvířaty zabývalo poměrně málo federálních politik, takže si je do značné míry určovalo každé odvětví samo. Již deset států (Arizona, Kalifornie, Colorado, Florida, Maine, Massachusetts, Michigan, Ohio, Oregon a Rhode Island) přijalo zákony, které omezují používání chovných klecí pro prasata, případně je povolují pouze v omezených situacích.

Do současnosti přijalo 14 amerických států politiky, které se zabývají chovatelskými postupy, přičemž nejčastěji upravují podmínky chovu při produkci vepřového, telecího a vajec. I přes rostoucí geografický dosah však tyto politiky pokrývají relativně malou část živočišné výroby v USA.

Autorka: Tereza Černá, zemědělská diplomatka velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

Doporučujeme