Zákon o evidenci skutečných majitelů firem platí od června, za porušení hrozí vysoké pokuty

Zákon o evidenci skutečných majitelů vstoupí v platnost už letos v červnu. Hlavním cílem nové legislativy je komplexní vymezení pojmu skutečného majitele, které v českém právním řádu dosud chybělo. Za porušení zákona hrozí podnikatelům přísné sankce.

Ilustrační obrázek

Se zákonem č. 37/2021 Sb. , který byl schválen letos v lednu, by měla do podnikání v tuzemsku vstoupit větší transparentnost a snížení administrativní zátěže. Zároveň by měl přinést úspěchy v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Podle společnosti Moore Legal CZ musejí podnikatelé zbystřit, protože na rozdíl od dosavadního stavu zákon při nezajištění zápisu údajů do evidence zavádí několik druhů sankcí.

Majitelem může být jen fyzická osoba

Povinnost zaznamenat údaje o svém skutečném majiteli dopadá na právnické osoby (firmy) a svěřenské fondy. Asi největší změnou je fakt, že skutečným majitelem obchodní korporace může být podle nového zákona pouze fyzická osoba.

„V případě složité majetkové struktury bude potřeba skutečného majitele dohledat až do konce struktury tak, aby se jednalo o fyzickou osobu,“ říká advokát a partner advokátní kanceláře Moore Legal CZ Jan Kubica.

Pokud nelze skutečného vlastníka jasně určit, budou jako majitelé zapsány lidé ve vrcholném vedení korporace, tedy členové statutárního orgánu. Další novinkou, kterou zákon přináší, je takzvaný automatický průpis. Ten má fungovat primárně u společností s jednoduchou vlastnickou strukturou, zejména je-li skutečný majitel evidentní například z obchodního rejstříku.

Koncový příjemce nebo osoba s koncovým vlivem

V novém zákoně je stanoveno, že skutečným majitelem firmy je každý člověk, který je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Co to znamená?

„Koncovým příjemcem právnické osoby je v podstatě kdokoliv, kdo může mít podstatnou část z celkového majetkového prospěchu,“ vysvětluje Jan Kubica.

„Osobou s koncovým vlivem se míní ta, která může přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv ve firmě nebo na správu jejího právního uspořádání,“ doplňuje advokát.

Zákon o evidenci skutečných majitelů v plném znění

U obchodních korporací se za skutečného majitele považuje fyzická osoba, která má přímo či nepřímo právo na podíl ze zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku obchodní korporace, který je větší než 25 %. A také každý, kdo má přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech v obchodní korporaci (jenž významně převyšuje podíly na hlasovacích právech ostatních osob, zejména pokud přesahuje 25 %).

Hrozící pokuta a zákazy

Zákon počítá s podáním návrhu na zápis elektronicky prostřednictvím předepsaného formuláře s elektronickým nebo ověřeným podpisem. Povinnost zapsat údaje o skutečném vlastníkovi má svěřenský fond nebo společnost, která zapisuje svého skutečného majitele.

Za nezajištění zápisu údajů do evidence skutečných majitelů hrozí fyzickým osobám pokuta do výše 500 tisíc korun, zákaz vyplacení podílu na zisku nebo zákaz hlasování při rozhodování nejvyššího orgánu obchodní korporace.

„Podnikatelé by neměli nic podcenit, protože sankce, které tento zákon zavádí, rozhodně nejsou symbolické. První červen a s ním spojená účinnost nového zákona se blíží. Pro podnikatele to znamená, že mají nejvyšší čas se této problematice začít věnovat,“ podotýká Jan Kubica. Nově také dojde ke zpřístupnění části informací z evidence skutečných majitelů široké veřejnosti, a to prostřednictvím internetových stránek Ministerstva spravedlnosti.

Redakčně upravená tisková zpráva Moore Legal CZ

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme