Zaplaťte daň z nemovitých věcí, FS už poslala nové údaje. Čas je jen do konce května

Majitelé pozemků, bytů či domů našli do 24. května ve schránce složenky, které jim připomněli každoroční povinnost. Stále více poplatníků dostává místo složenky e-mail, případně zprávu do datové schránky. Uhradit daň z nemovitých věcí musí většina vlastníků do pátku 31. května.

Připomínáme, že kvůli legislativním změnám se letos daň z nemovitých věcí zvýšila průměrně o 80 procent, záleží ovšem na výši místních koeficientů, takže se na některých místech může daň dokonce i snížit. Jinde ale naroste i vícenásobně. Poplatníků navíc letos kvůli úpravám zákona přibylo.

Ilustrační fotografie

Jakých novinek se dočkali majitelé nemovitostí si přečtěte v článku Přiznání k dani z nemovitých věcí podáváte do ledna. Pozor na změny na Businessinfo.cz.

Finanční správa (FS ČR) do 24. května poslala potřebné údaje zhruba čtyřem milionům poplatníků.

„Pokud někdo do pátku 24. května platební informaci (poštovní složenkou, datovou schránkou ani e-mailem) neobdržel a neplatí daň prostřednictvím SIPO, doporučujeme mu kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do aktivované daňové informační schránky na portálu MOJE daně. Tam každý poplatník nalezne platební informaci včetně QR kódu pro jednoduché zaplacení mobilním telefonem,“ upozorňuje správce daně.

„Navzdory intenzivní komunikační kampani evidujeme s blížící se splatností daně velké množství dotazů, které souvisí s jejím zvýšením. S těmito dotazy se setkáváme hlavně ve městech, kde došlo vedle navýšení sazby daně vyplývající ze zákona také k zavedení či zvýšení místního koeficientu. Snažíme se proto na územních pracovištích a telefonních linkách poskytovat maximálně jasné a srozumitelné informace, aby lidé lépe pochopili důvody přijatých změn a jejich vliv na výši daně,“ doplňuje generální ředitelka FS ČR Simona Hornochová.

Platit musejí všichni

Placení daně se ani v roce 2024 nevyhne žádný vlastník nemovitosti. Zatímco přiznání musejí podávat na finanční úřad jen ti, kteří si pořídili majetek v loňském roce, daň platí do konce května všichni majitelé bytů, domů či pozemků prakticky bez výjimky. Dalšími dvěma nejzazšími termíny pro zaplacení daně jsou 2. září a 2. prosinec 2024. Tyto lhůty ovšem platí jen ve specifických případech (viz níže).

Jak dostáváte informace o platebních údajích?

Finanční správa posílala aktualizované platební údaje poplatníkům třemi komunikačními kanály, a to prostřednictvím České pošty (rozesláno bude asi 1,8 milionu složenek a 50 tisíc poplatníků platí přes SIPO), na e-mailovou adresu (900 tisíc zpráv) a do datových schránek (více než milion zpráv). Zprávy do datové či e-mailové schránky posílal finanční úřad v první polovině května. Složenky obdržíte nejpozději do 24. května.

Zrušení bezplatné složenky

Od roku 2023 je zrušena bezplatná daňová složenka. Za složenku, jíž poplatníci dostanou v letošním roce, budou muset zaplatit dle aktuálního ceníku České pošty. Za doručení klasické poštovní poukázky A si Česká pošta účtuje 52 korun. V případě, že je zaplacená částka vyšší než 5 000 korun (do 50 000 Kč) zvyšuje se poplatek na 60 korun.

Ve výjimečných případech samozřejmě platí vlastníci nemovitostí i vyšší odvody. V takovém případě je cena složenky vyšší o sedm korun na každé další zvýšení daně o 10 tisíc.

Podnikatelé už letos poukázky ve schránkách nenajdou vůbec. Pokyny k platbě jim dorazí do datových schránek, které byly všem OSVČ povinně zřízeny do 31. března 2023.

Další informace Finanční správy ČR k tomu, jak zaplatit daň z nemovitých věcí

  • fyzická osoba bez datové schránky dostane poštou daňovou složenku,
  • fyzická osoba bez datové schránky, která se přihlásila k odběru pokynů emailem, dostane email
  • fyzická osoba přihlášená k platbě přes SIPO platí dle zadání SIPO
  • fyzické a právnické osoby s datovou schránkou dostanou pokyny do datové schránky

Všem poplatníkům jsou nové platební údaje pro letošní rok zároveň k dispozici v jejich daňové informační schránce DIS+ na portálu MOJE daně. 

Finanční správa nicméně upozornila, že vzhledem k letošnímu navýšení daně (průměrně o 80 procent) dostanou pro jistotu složenku do schránky i ti, kteří jsou přihlášení do DIS na zmíněném portálu.

Do pěti tisíc platíte najednou

Pokud je daň nižší než pět tisíc korun, musí ji poplatník tradičně zaplatit najednou, a to do května.

Pokud platí více než pět tisíc, mohou plátci částku uhradit ve dvou stejných splátkách, a to do 31. 5. a do počátku prosince. Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří mají první splátku 2. 9. a druhou 2. 12. 2024.

Podrobnosti k dani z nemovitých věcí

Pokud je vaše celková daň z pozemků nebo ze staveb menší než 30 korun, což platí pouze ve výjimečných případech, platit nemusíte. Doplňme, že v případě spoluvlastnictví se daň platí vždy. Její minimální výše je 90 korun.

Jak na to? Informace najdete v DS i v e-mailu

Majitelům, kteří měli každoročně z povinností spojených s daní z nemovitých věcí těžkou hlavu, chtěla finanční správa usnadnit život. Proto lidé, kteří o to požádají, dostávají už sedm let všechny potřebné údaje na svou e-mailovou adresu. K této službě jste se mohli přihlásit i letos, ale pouze do 15. března 2024 na finančním úřadě.

„Jestliže se poplatník přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostává místo složenky zprávu na jím určenou adresu a v příloze obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu PDF. Tato informace obsahuje stejné údaje, které jsou uvedeny na alonži složenky,“ doplňuje mluvčí Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Lukáš Heřtus.

Na alonži (horní oddělitelná část poukázky) jsou uvedeny celková výše daně z nemovitých věcí, termíny splatnosti splátek, přeplatek nebo nedoplatek a adresa finančního úřadu, kam odevzdáváte přiznání a kde daň platíte.

Novou výši daně oznamuje berňák nejčastěji na takzvaném hromadném předpisném seznamu. Tento seznam je pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu.

Nejčastější způsoby placení daně:

  • bezhotovostní převod – z účtu poplatníka na účet finančního úřadu
  • na poště – běžná složenka, do roku 2023 složenka bez poplatku
  • prostřednictvím SIPO – platí pro poplatníky, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2024.

Nejpohodlnější způsob jak daň zaplatit je prostřednictvím internetového bankovnictví. Složenka obsahuje i QR kód, po jehož načtení se vyplní potřebné údaje.

Daň z nemovitých věcí je stanovena celkovou částkou za všechny nemovité věci poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje. Kdo vlastní více domů, bytů či pozemků v jednom kraji a nemá daň vyšší než 5 000 korun, najde v obálce jen jednu složenku. Platby za všechny nemovité věci v kraji jsou mu sečteny dohromady.

Kdo platí více než 5 000 korun nebo má majetek na území různých krajů, najde v obálce více složenek. Platí to například pro majitele bytu v Praze, který zároveň vlastní chalupu na Šumavě (v Jihočeském kraji), a to bez ohledu na výši daně odváděné z obou nemovitostí.

Vlastníte-li byt v Praze, ale trvalé bydliště máte například ve Strakonicích, přiznání podáte a zaplatíte daň tam (u toho místně příslušného finančního úřadu), kde se nachází daná nemovitost – tedy v tomto případě v hlavním městě.

Placení přes SIPO

Počínaje rokem 2016 zavedla Finanční správa možnost platby daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Zájemce o tento způsob placení odevzdá nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období svému správci daně „Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ spolu se spojovacím číslem SIPO. V daném roce a ani později se už nebude muset o nic starat, daň bude hrazena zcela automaticky.

Pozor na spoluvlastnický podíl

Pokud vlastní nemovitost víc majitelů, podává daňové přiznání obvykle jen jeden z nich (není ovšem podmínkou). Tohoto poplatníka pak berňák považuje za jejich společného zástupce a jedná jen s ním.

Je ale možné, aby jednotliví spoluvlastníci podali přiznání jen za svůj spoluvlastnický podíl, kdy je zákonem nastavená minimální daň 90 korun. V takovém případě podává každý ze spoluvlastníků do konce ledna daňové přiznání a daň zaplatí pouze ze svého podílu.

Placení daně z nemovitých věcí? Nahraďte do 15. března složenku e-mailem

Pokud jste v uplynulém roce nemovitost prodali či darovali a v daném kraji vám žádná jiná nezbyla, nepodávali jste ani daňové přiznání a daň rovněž platit nebudete. Dům, byt či pozemek lze z platby daně odhlásit velmi jednoduše.

„Musíte však finančnímu úřadu oznámit, že jste nemovitost prodali. Není na to žádný formulář, stačí napsat zprávu “volnou formou”.  Úřad za prohřešek pokuty ve skutečnosti nevystavuje, ale rozhodně je lepší finanční úřad o této skutečnosti informovat,“ radí Michal Jelínek. Tuto skutečnost jste ovšem měli písemně oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu nejpozději 31. 1. 2024.

Nízký úrok vám odpustí

Sankcím se letos opozdilci vyhnou pět pracovních dní, pak už je ale finanční úřad za nezaplacenou daň potrestá.

„Pokud se stane, že platbu do konce května z nějakého důvodu nestihnete, nemusíte se hned bát pokut a úroků z prodlení. Finanční úřad pár dní po termínu ještě přimhouří oči. Od 7. června už ale dlužné částky za úroky nabíhají bez milosti,“ doplňuje Jana Jáčová. Úroky z prodlení činí aktuálně (v závislosti na repo sazbě ČNB, která je nyní na 5,75 procenta) 19,75 procent z vyměřené daně za rok.

„Pokud nicméně úrok z prodlení nepřesáhne hodnotu dvou set korun, finanční úřad jej odpustí,“ doplňuje poradkyně Jana Melicharová ze společnosti Kodap.

Jak daň zaplatit?

Bankovním převodem na účet krajského finančního úřadu s předčíslím 7755, které je určeno pro daň z nemovitosti. Dalšími variantami jsou platba složenkou na poště, nebo přímo v pokladně krajského finančního úřadu.

Bankovní účty jednotlivých (místně příslušných) finančních úřadů

Jako variabilní symbol použijete rodné číslo poplatníka nebo IČO, pokud se jedná o právnickou osobu.

Konstantní symbol bude:

  • Při bezhotovostní platbě převodem z účtu – 1148
  • Při platbě v hotovosti běžnou poštovní složenkou – 1149
Jakub Procházka

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
Tématický Newsletter
Zajímá vás téma daní? Nepropásněte nové články na BusinessInfo.cz, přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Co můžete čekat? Jak a kdy splnit daňové povinnosti: návody, rady, informace o změnách, aktuality, daňový kalendář, jednotlivé druhy daní. Jak postupovat při placení daně z příjmů, DPH, silniční daně i daně z nemovitostí, nebo třeba přístup k daňovým formulářům.

Zpracování osobních údajů
Přihlášením potvrzuji souhlas, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů. Tento portál je chráněn technologií reCAPTCHA od společnosti Google a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Doporučujeme