Zaplaťte daně z nemovitých věcí. Čas se krátí

Majitelé pozemků, bytů či domů najdou do 22.5. ve schránce složenky, které jim připomenou každoroční povinnost. Do konce května musejí uhradit daň z nemovitých věcí.

Vlastníci nemovitostí si letos jako nejzazší termín splatnosti daně označí v kalendáři pátek 31. května.

Přiznání k dani z nemovitých věcí odevzdali poplatníci do konce ledna 2019. Povinnost odeslat berňáku přiznání mají pouze ti, kteří si nemovitost pořídili v loňském roce, placení daně se ale nevyhne žádný z vlastníků staveb či pozemků.

Částka se navíc může oproti loňskému roku změnit. Vypočítá a vyměří ji správce daně.

Jak zjistíte, kolik zaplatit?

Novou výši daně oznámí berňák nejčastěji na takzvaném hromadném předpisném seznamu. Tento seznam je pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu v pracovních dnech v průběhu května. V případě nejasností se obraťte na finanční úřad (v místě, kde je umístěn spis).

Složenky by měli všichni poplatníci najít ve svých schránkách během prvních tří týdnů v květnu.

„Finanční správa (FS ČR) v těchto dnech zahájila rozesílku celkem zhruba 3,3 milionů obálek s poukázkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2019,“ uvedla FS ČR koncem dubna na svých webových stránkách.

Složenky nicméně nepřijdou všem. „Fyzickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku a nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO ani k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, je namísto složenky zasílána Informace o daňové povinnosti elektronicky do datové schránky,“ připomíná správce daně.

Složenky přijdou do 22.5.

Finanční správa upozorňuje, že poukázky nedostanou všichni ve stejném termínu. „Aby se na poštách a u pokladen netvořily nepříjemné fronty, složenky rozesíláme poplatníkům postupně tak, aby v jedné lokalitě neobdrželi všichni složenky současně. Poslední z nich přijdou do 22. května,“ informuje generální ředitelka FS ČR Tatjana Richterová.

Pokud je daň nižší než pět tisíc korun, musíte ji celou odvést najednou. V opačném případě ji mohou poplatníci uhradit ve dvou stejných splátkách – a to do 31. května a 30. listopadu. Výjimkou jsou zemědělci a chovatelé ryb. Ti mají termín tradičně posunutý, letos na pondělí 2. září 2019.

Finanční správa upozorňuje ty, kteří už zaplatili (nebo budou platit daň jinak než složenkou), aby si zkontrolovali částku, jíž na finanční úřad poslali, s vyměřenou daní uvedenou na poukázce, případně v souboru PDF v jejich e-mailu nebo DS.

„Poplatník použije složenku minimálně pro kontrolu uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu,“ doplňuje Richterová.

Jak na to? Informace mohou být i v mailu

Těm, kteří měli každoročně z povinností spojených s daní z nemovitých věcí těžkou hlavu, chtěla finanční správa ulehčit život. Od roku 2017 proto mohou zájemci obdržet všechny potřebné údaje na svou e-mailovou adresu a složenku už ve schránce nenajdou.

„Jestliže se poplatník přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, namísto složenky dostane zprávu na jím určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu PDF. Tato informace bude obsahovat stejné údaje, které jsou uvedeny na alonži složenky,“ upozorňuje mluvčí FS ČR Kateřina Vaidišová.

Co (nejen) na složence najdete?

 Na alonži složenky (horní oddělitelná část) – případně v PDF souboru ve vašem e-mailu – jsou uvedeny tyto důležité údaje:

  • celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2018
  • výše a termíny splatnosti splátek
  • stav daňového účtu poplatníka (přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí)
  • územně příslušný finanční úřad, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí

Na složenku doplníte částku splatné daně zvýšenou o nedoplatek, případně sníženou o přeplatek. Upozorňujeme, že součástí složenky je nejen předtištěné číslo bankovního účtu FÚ, ale také QR kód, který slouží ke snazšímu placení prostřednictvím mobilního internetového bankovnictví.

Nízký úrok správce daně odpustí

Pozor! Datem splatnosti daně se rozumí den, kdy finanční správě peníze dorazí, nikoli ten, kdy složenku odešlete, případně kdy zadáte příkaz k úhradě z vašeho účtu.

„Do 7. června, tedy dalších pět pracovních dní, správce daně ještě žádné sankce nevyměřuje. Poté už ale následuje trest v podobě úroků z prodlení, které v závislosti na současné repo sazbě České národní banky činí 15,75 procenta z vyměřené daně za rok,“ upozorňuje daňová poradkyně společnosti Tax Vision Blanka Štarmanová.

Výše repo sazby za loni zvýšila několikrát a zřejmě se ještě měnit bude. Její aktuální výše je 1,75 procenta. Úroky naskakují permanentně a to o několik desetin promile za den.

„Pokud nicméně úrok z prodlení nepřesáhne hodnotu dvou set korun, finanční úřad jej odpustí,“ doplňuje daňová poradkyně Jana Melicharová ze společnosti KODAP.

Jak daň zaplatit?

Bankovním převodem na účet krajského finančního úřadu s předčíslím 7755, které je určeno pro daň z nemovitosti (například pro Prahu platí účet: 7755-77628031/0710). Dalšími variantami jsou platba složenkou na poště anebo přímo v pokladně krajského finančního úřadu.

Jako variabilní symbol použijete rodné číslo poplatníka nebo IČ, pokud se jedná o právnickou osobu. Konstantní symbol bude:

  • Při bezhotovostní platbě – 1148
  • Při platbě v hotovosti běžnou poštovní složenkou – 1149
  • Při platbě v hotovosti daňovou složenkou – 0001

Složenka, která přijde poštou majitelům nemovitostí, je takzvaná bezplatná daňová poukázka. Tou je možné hradit některé druhy daní od roku 2016. Více si přečtěte v textu Platíte daně složenkou? Už to jde bez poplatků na BusinessInfo.cz.

Peníze mohou vlastníci bytů, domů či pozemků uhradit také přes SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva). Podrobnosti najdete v článku SIPO vám usnadní placení daně z nemovitých věcí

Nepřijde složenka? Obraťte se na berňák

Vyloučit se nedá to, že někomu poukázka kvůli chybě úředníků nebo pošty doručena nebude. Pak je potřeba telefonicky kontaktovat či osobně navštívit příslušný finanční úřad.

Upozorňujeme, že ti, kteří vlastní více nemovitostí ve více krajích, obdrží do schránky více poukázek. Trvalé bydliště majitele nehraje roli, daň se platí vždy finančnímu úřadu kraje, kde nemovitost máte.

Daň ovlivní i obecní koeficienty

Výše daně závisí také na typu nemovitosti a obci, v níž se byt, dům, garáž či pozemek nacházejí. Každá obec si může vyhláškou stanovit vlastní koeficient, jímž se daň násobí podle typu nemovitosti. Příslušné koeficienty, které jsou rozhodující pro výpočet DzNV v jednotlivých obcích a často se mění z roku na rok, najdete pomocí aplikace Vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcína stránkách Finanční správy ČR.


Jakub Procházka

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme