Zaplaťte paušální daň za leden a únor. Termín se blíží

Živnostníci, kteří se přihlásili k takzvané paušální dani, mohli v lednu vypnout své trvalé příkazy na placení sociálního a zdravotního pojištění, zbavili se povinnosti podávat daňové přiznání a každoročně doplácet daň z příjmů.

OSVČ se ale blíží termín splatnosti první (výjimečně dvouměsíční) částky za paušální daň.

Vzhledem k rychlosti, s jakou se museli živnostníci k paušální dani přihlásit, mohli odvod za leden spojit s únorovou platbou. Tu ale musejí uhradit nejpozději do 22. února. Místo obvyklých 5 469 korun pak zaplatí dvojnásobek, tedy 10 938 korun.

V tomto odvodu jsou skryty zálohy na zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmu ve výši 100 korun. Platí se ale pouze finančnímu úřadu, nikoli zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Připomínáme, že paušální daň mohou využít pouze podnikatelé, kteří mají roční příjmy do milionu korun a neplatí DPH.

Zálohu zaplaťte na bankovní účet vám místně příslušného správce daně (finančního úřadu) s předčíslím 2866. Bankovní účty byly nově otevřeny v České národní bance:

Finanční úřad pro hlavní město Prahu2866-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj2866-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj2866-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj2866-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj2866-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj2866-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj2866-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj2866-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj2866-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina2866-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj2866-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj2866-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj2866-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj2866-47620661/0710

Poslední loňská úhrada záloh na sociální pojištění odešla nejpozději 31. prosince 2020 a na zdravotní pojištění do 8. ledna 2021. Trvalé příkazy mohli živnostníci přihlášení k paušální dani následně zrušit a zřídit si jen jednu platbu.

 „Paušální daň je splatná vždy k 20. dni v měsíci, tedy kromě prvního měsíce, kdy OSVČ do paušálního režimu vstoupil. Lednová platba se odkládá o jeden měsíc. Pokud OSVČ vstoupil do zmíněného režimu v lednu 2021, splatnost první zálohy se posouvá na první pracovní den po 20. únoru, tedy na 22. 2.,“ vysvětluje partner V4 Group Michal Jelínek. Paušální daň za leden a únor tedy může živnostník zaplatit najednou. Od března už bude pravidelně platit 5 469 korun měsíčně.

„Správce daně dal vstup do paušálního režimu na vědomí jak zdravotní pojišťovně, tak správě sociálního zabezpečení, proto stačilo provést oznámení o vstupu do paušálního režimu jen finančnímu úřadu,“ připomíná Jelínek.

Podrobnosti (nejen) k placení paušální daně

Nezaplatíte, naskakují úroky z prodlení

Jestliže poplatník nezaplatí včas, postupuje se standardně podle daňového řádu. Správce daně eviduje nedoplatek a může hříšníkovi vyměřit úrok z prodlení.

„V případě, kdy poplatník nemá dostatek finančních prostředků doporučujeme tuto situaci aktivně řešit se správcem daně. V těchto situacích není moudrou strategií nečinnost poplatníka. Správce daně vždy jakýkoliv nedoplatek eviduje, časem k němu předepíše sankční úroky či dojde k povinnosti nucené úhrady formou daňové exekuce. U paušálních odvodů nelze stanovit jinou výši záloh ani povolit výjimku z povinnosti placení záloh. Nicméně je možné požádat o posečkání úhrady nebo o splátkování. Pokud nejde o poplatníka, který má dlouhodobě špatnou platební kázeň, finanční správa takovéto žádosti s vysokou pravděpodobností vyhoví,“ vysvětluje daňová specialistka Markéta Szotkowska.

Komu se vyplatí paušální daň? Využít ji mohou desetitisíce živnostníků

Posečkání daně představuje odsunutí povinnosti platby v celé výši na pozdější (smluvené) datum. Žádosti o posečkání daně jsou letos do 16. srpna kvůli pandemii covid-19 zdarma.

„V případě posečkání bude poplatník platit úrok z částky, který je významně nižší než klasický sankční úrok z prodlení. Výše úroků z prodlení za opožděnou úhradu daně od 1.1.2021 činí 8,25 % p.a. Po celou dobu vzniká úrok z posečkané částky ve výši poloviny úroku z prodlení,“ uzavírá Szotkowská.

S využitím tiskové zprávy V4 Group

SPECIÁL: Daně z příjmů 2023

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme