Zásady zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v období nouzového stavu v ČR

Závěry z mimořádného jednání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro zaměstnávání zahraničních pracovníků dne 25. března 2020. V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR proběhlo dne 25. března 2020 mimořádné videokonferenční jednání pracovního týmu RHSD pro zaměstnávání zahraničních pracovníků

Pracovní tým RHSD pro zaměstnávání zahraničních pracovníků složen ze zástupců Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a asociálních věcí, Hospodářské komory, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Svazu průmyslu a dopravy, Českomoravské konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů se prostřednictvím videokonferenčního hovoru dne 25. března 2020 shodl na:

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme