Zasedání výkonné rady Arabské organizace pro zemědělský rozvoj

Ministr zemědělství v libanonské prozatímní vládě, Dr. Abbas Haj Hassan, se zúčastnil začátkem července 2022 zasedání výkonné rady Arabské organizace pro zemědělský rozvoj (AOAD), věnovaného volbě prezidenta výkonné rady.

Ministr vyjádřil přání Libanonu ucházet se o tuto pozici v rámci aktivace společné arabské zemědělské politiky a za svůj aktivní postoj byl jednomyslně zvolen prezidentem na období 2022–2025.

Ilustrační fotografie

AOAD byla založena, aby splnila přání zemí ukotvit své zemědělské a ekonomické sektory na pevných základech, založených na technickém know-how a těžit ze zkušeností ostatních zemí. Uznání významu zemědělského sektoru v rámci arabské ekonomiky povede k rozvoji zemědělství a ke zvýšení ekonomickému blahobytu. Integraci arabské zemědělské politiky lze dosáhnout zejména lepší koordinací mezi arabskými zeměmi.

Nejdůležitějšími cíli AOAD je rozvoj přírodních a lidských zdrojů dostupných v zemědělském sektoru, zvýšení jejich produkce na základě technického know-how, zvýšení zemědělské produktivity v živočišném i rostlinném sektoru a dosažení plné zemědělské integrace mezi arabskými zeměmi.

České technologie triumfovaly na Světové výstavě Expo v Dubaji

Hlavním cílem je usnadnit výměnu zemědělských produktů mezi arabskými zeměmi a podpořit zemědělské projekty a zpracovatelský průmyslu. Zvolení libanonského ministra zemědělství by pomohlo Libanonu znovu nastolit dobré vztahy se zeměmi Arabského zálivu, zejména se Saúdskou Arábií.

Na konci července 2022 bude Libanon v Bejrútu hostit čtyřstranné arabské zemědělské setkání, kterého se zúčastní také ministři zemědělství Jordánska, Sýrie a Iráku, s cílem potvrdit své partnerství. Lze předpokládat, že budou přizváni také ministři zemědělství zemí Arabského zálivu.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí

Doporučujeme