Zástupci evropského byznysu předali českým politikům Pražskou deklaraci –⁠ priority pro české předsednictví

Zástupci podnikatelů z 35 zemí Evropy představili v Praze českým politikům své priority pro následující půlrok, kdy se ČR ujme předsednictví v Radě EU.

Během jednání Rady prezidentů evropské konfederace podnikání BusinessEurope, kterou hostil Svaz průmyslu a dopravy ČR, s tzv. Pražskou deklarací seznámili předsedu vlády Petra Fialu, předsedkyni poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou i ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu. Členové BusinessEurope si na jednání zvolili také nového prezidenta Fredrika Perssona.

Jednání prezidentů BusinessEurope | SP ČR

Více než 100 zástupců evropských podnikatelských svazů se setkalo v Praze měsíc před začátkem českého předsednictví. Rada prezidentů BusinessEurope (COPRES – Council of Presidents of BusinessEurope), která se koná dvakrát ročně, zde schválila a představila znění Pražské deklarace –⁠ priorit evropského byznysu pro české předsednictví.

Zástupci evropského byznysu v Pražské deklaraci doporučují, aby se Evropa v následujícím půlroce zaměřila na dvě důležité oblasti, podporu Ukrajiny a řešení hospodářských důsledků války pro Evropskou unii a přizpůsobení středně a dlouhodobých politik EU nové realitě. Evropský byznys například podporuje veškeré sankce, které budou instituce EU považovat za nezbytné. Musí být ale dobře zacílené a pečlivě nastavené, aby nepodkopávaly hospodářskou sílu Evropy. Součástí je také doporučení k energetické bezpečnosti Evropy nebo ambiciózní obchodní politice. České předsednictví by mělo podpořit například sjednání nových obchodních a investičních dohod pro evropské firmy po celém světě a urychlit ratifikace už uzavřených dohod o volném obchodu, například se sdružením Mercosur či s Mexikem.

Jednání prezidentů BusinessEurope | SP ČR

„Na prioritách pro následující půlrok jsme se shodli s podnikatelskými svazy napříč Evropou. Ačkoliv například pro jižní země je válka relativně vzdálená, její dopady pociťuje celá EU a bude to hlavní téma celého předsednictví. Naprosto klíčové je řešení energetické bezpečnosti. Česko je jedna ze zemí, která by případné odstřižení od plynu pocítila nejvíc a zezelenání budeme mít jako nejprůmyslovější země Evropy také o něco složitější. Jsem rád, že v tak těžké době máme možnost vést diskuzi o řešení tak důležitých otázek,” říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zástupci průmyslových svazů během dvoudenního programu navštívili výrobu ŠKODA AUTO. Pražskou deklaraci představili na jednání vedených Svazem průmyslu a dopravy ČR předsedovi vlády Petrovi Fialovi, předsedkyni poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové a ministrovi průmyslu a obchodu Jozefovi Síkelovi.

BusinessEurope povede nový přezident ze Švédska

Konfederace evropského podnikání BusinessEurope si na pražském jednání zvolila nového prezidenta. Od července bude na dva roky zastávat tuto funkci Fredrik Persson.

Členové BusinessEurope si na jednání zvolili nového prezidenta Fredrika Perssona. | SP ČR

O jednání rady prezidentů BusinessEurope

Svaz průmyslu a dopravy ČR je členem evropské konfederace podnikání BusinessEurope od roku 1993. Jednání prezidentů členských svazů BusinessEurope se koná dvakrát ročně. Pravidelně se odehrává v zemi, která přebírá předsednictví v Radě EU pro nadcházející půlrok. Svaz průmyslu hostil Radu prezidentů BusinessEurope po prvním CZPRES v roce 2009 již podruhé.

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme