Zástupci vzdušných sil Ghany a Burkiny Faso v ČR

Ve dnech od 13. do 19. září 2021 se uskutečnil incomingový PROPED za účelem prezentací českých firem zástupcům vzdušných sil Burkiny Faso a zástupcům vzdušných sil Ghany.

Hlavní část programu byla návštěva Aero Vodochody, kde proběhla jak prezentace nejnovějších letadel L39, tak školení pro uživatele. Součástí programu byla i přednáška České exportní banky a agentury AMOS, která je zřízena Ministerstvem obrany.

V dalších dnech proběhla odborná školení v oblasti letu a technické části letadel, instruktáž pilotů a bezpečnosti. Akce byla zakončena návštěvou leteckého muzea.

„Zlatý hřeb“ programu byla víkendová návštěva dnů NATO, kde měli účastníci PROPEDU možnost diskutovat s českými vystavovateli jako např. CZUB možnosti další spolupráce a zároveň sledovat exhibice vzdušných sil a armád některých členských států NATO. PROPEDu se zúčastnil ekonomický diplomat ZÚ Akkra Robert Hrubý.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana). Autor: Robert Hrubý, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Burkina Faso | Ghana | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl | Obranný průmysl

Doporučujeme