Zdvořilost otevírá na Filipínách dveře k obchodu

Filipíny jsou nejstarší demokracií v regionu jihovýchodní Asie s nadějně se rozvíjející ekonomikou s prozápadní kulturou. Země je jediným asijským státem s dominantním křesťanstvím, zejména římskokatolického vyznání.

Z toho pramení i značný zájem Filipínců o Pražské Jezulátko. Blízkost kultur, potenciál Filipín stát se do konce této dekády jednou z 30 největších ekonomik světa a také schopnost ČR se v zemi prosazovat lépe než v tradičních asijských tygrech předjímají intenzitu vztahů a silný vzájemný zájem o spolupráci. Vedle tradičních sektorů jako obchod a cestovní ruch se rozvíjí spolupráce v rezortech financí, obrany, životního prostředí, školství a dalších.

Ilustrační fotografie

Současné vzájemné vztahy jsou na dobré úrovni, v politické oblasti neexistují žádné problémy. ČR oceňuje demokratickou tradici na Filipínách a od roku 2001 tam pravidelně realizuje projekty rozvojové spolupráce, sloužící mj. i k otevírání dveří pro české univerzity, instituce a firmy. V předcovidovém období filipínská ekonomika několik let rostla mezi 5–7 % ročně a masivně investovala do modernizace dopravy a infrastruktury, školství a zdravotnictví, energetiky a do ozbrojených složek.

Od druhého pololetí 2021 v zemi pokračuje postupná ekonomická obnova po recesi, která trvala pět po sobě jdoucích čtvrtletí a skončila až ve druhém kvartálu roku 2021. Předpokládá se, že s rozvolněním protiepidemických opatření a otevřením ekonomiky dojde k návratu tempa hospodářského růstu do předpandemického pásma kolem 5 %. O Filipíny projevuje zájem rostoucí počet podnikatelů. Úspěšně se vyvíjí obchodní výměna. Český vývoz dosahuje úrovně obdobné zemím, které byly dříve označovány za prioritní, avšak obchodní bilance je negativní v neprospěch ČR.

ExportMag.cz: Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

V roce 2022 objem vývozu meziročně klesl, když české firmy na Filipíny exportovaly zboží jen za 1,1 mld. Kč. Dovoz do České republiky loni dosáhl objemu 7,6 mld. Kč. Na Filipíny se v loňském roce vyvezla hlavně elektrická zařízení, pryžové a plastové výrobky a potraviny. Z Filipín se dováží počítače, elektronické a optické přístroje, což jsou primárně pohyby v rámci dodavatelských řetězců nadnárodních korporací, dále motorová vozidla, oděvy a kůže.

Dobré vztahy posílila mise Hospodářské komory

Filipíny v únoru letošního roku navštívil místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Skopeček se členy Hospodářského výboru PSP ČR. Současně je doprovázela podnikatelská mise Hospodářské komory ČR pod vedením jejího viceprezidenta Michala Štefla. HK ČR totiž nedávno oznámila, že chce oživit obchodní výměnu mezi Českou a Filipínskou republikou a posílit postavení českých firem na tamním trhu.

Z evropských zemí tento stát obchoduje hlavně s Nizozemskem a Německem. Dvacetičlennou podnikatelskou delegaci tvořily podniky orientující se na vývoj a výrobu technologií pro ekologickou likvidaci a recyklaci plastů, třídění a zpracování komunálních odpadů a průmyslovou ekologii. Zúčastnili se také čeští dodavatelé řídicích a zabezpečovacích systémů pro dopravu, výrobci speciální železniční a stavební techniky, dodavatelé elektroinstalačního materiálu, realitní skupiny i firmy působící v oblasti biotechnologií nebo potravinářství.

Souhrnná teritoriální informace pro Filipíny

Součástí delegace byly i dva klastry firem, výzkumných institucí a vysokých škol, které působí jak v oboru technologií pro vodohospodářská díla, vodního a odpadového hospodářství, tak obnovitelných zdrojů energie.

Vedoucí delegace Štefl vyjadřuje s průběhem mise spokojenost: „Cítili jsme podporu českých politiků, ať už pana místopředsedy Skopečka, nebo poslanců – členů Hospodářského výboru, kteří se zasazovali o zájmy českých exportérů. Díky nim šla jednání s filipínskou stranou lépe. Myslím, že spokojeni můžou být i účastníci naší mise. Jak jejich projekty nakonec dopadnou, se samozřejmě uvidí. Toto bylo jen jedno jednání z mnoha. Samotného mě to ale zajímá a o úspěch našich exportérů se budu starat.“

Ilustrační fotografie

Co můžou Češi Filipíncům nabídnout?

K perspektivním oborům podle portálu BusinessInfo.cz patří obranný průmysl. Rostoucí napětí v Jihočínském moři, resp. regionu, bude vyžadovat pokračování modernizačních programů všech složek filipínských ozbrojených sil. Příležitosti pro české firmy existují v oblasti dodávek palných zbraní a munice, balistické ochrany, různých vojenských vozidel, letadel i radarové techniky. Velmi slibným segmentem je civilní letecký průmysl.

Země rozprostírající se na 7 000 ostrovech, z nichž 2 000 je obydlených, bude vždy odkázána na využívání letecké dopravy. Proto lze očekávat další exportní příležitosti pro české výrobce hangárů, modulárních letišť, radarů a systémů řízení letového provozu či malých dopravních letadel. Atraktivní přírodní podmínky nabízejí příležitosti i pro rekreační a sportovní létání a ultralighty. Jednání při zmíněné podnikatelské misi se dotkla i dopravní infrastruktury. Na Filipínách se rozvíjí budování tramvajových tratí a podle Michala Štefla to také je hodně zajímavé téma pro české výrobce.

Uspět mohou Češi i v zemědělském a potravinářském průmyslu. Přestože zemědělství zaměstnává až 22,5 % pracovních sil, je produkce nedostatečná a země je závislá na dovozu potravin. Filipínce zvláště trápí nízká produkce mléka a mléčných výrobků. Českým exportérům se tak otevírají nové možnosti nad rámec již probíhajících exportů sušeného mléka a syrovátky. Na filipínském trhu se mohou uplatnit i české technologie na skladování syrového mléka či přístroje a technologická vybavení pro jeho další zpracování.

Poptávka existuje i po různých mléčných kulturách a po ukončení probíhajícího certifikačního procesu si na Filipíny bude moci najít cestu i kvalitní genetický materiál české provenience. Citelná je i rostoucí obliba českého piva a vín, přičemž trh tvořený střední a vyšší třídou není zcela jistě saturován.

Ilustrační fotografie

Velkou výzvou je na Filipínách i vodohospodářský a odpadní průmysl. Zejména jde o přístup k pitné vodě a ekologickou likvidaci skládek, zvláště o technologie měnící odpad na energii. Ostatně i energie samotná je výzvou. Z více než 80 % totiž pochází z fosilních zdrojů. To není udržitelné, a tak české firmy budou mít příležitosti i ve výstavbách solárních, větrných a vodních elektráren.

Klíč k úspěchu: zdvořilost Portál BusinessInfo.cz upozorňuje, že předpokladem pro úspěšné umístění zboží na filipínském trhu je nalezení vhodného filipínského partnera, který bude plnit roli dovozce či výhradního distributora. Po dobré a dlouhodobé spolupráci se hodí s tímto partnerem vytvořit formu společného podniku. Vyhnete se tak složitým administrativním obstrukcím a komplikovaným právním vztahům. V mnohých případech vytvoření společného podniku dokonce vyžaduje zákon. Výhodou využívání distributora nebo zástupce je jeho znalost trhu, a především mentality místního zákazníka.

Při jednáních s ním mějte na paměti, že pravidlem na Filipínách je velmi zdvořilé vyjadřování. Varujte se přímých příkazů bez zdvořilých obratů (please, can you atp.). S tím souvisí i to, že způsob chování Filipínců je nepřímý. Mnoho lidí proto říká „ano“ i v situaci, kdy myslí „ne“. Každý souhlas proto musí být nahlížen velmi opatrně a v případě jednání by měl být doprovázen dalšími návrhy nebo pokyny k jednání. Kromě přitakávání „yes“ může zahraničního návštěvníka zmást i stálý úsměv na tvářích Filipínců, který ne vždy značí souhlas nebo potěšení, ale často zakrývá naopak nesouhlas nebo nejistotu.

V neposlední řadě portál BusinessInfo.cz pro zdar jednání radí nezapomenout na dárek, a to nejméně dvakrát: při počátečním setkání a při uzavření obchodní dohody. Dar nemusí být nutně drahý, ale měl by být kvalitní. Ideálním dárkem může být něco, co nese logo vaší společnosti a zároveň vyjadřuje obchodní záměr a přátelské gesto. Prezentace daru je velmi důležitá, a proto zabalte dar do pěkného obalu.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Daniel Mrázek

• Teritorium: Asie | Filipíny | Zahraničí

Doporučujeme