Zelená příležitost: Nehledejme důvody, podívejme se na způsoby (záznam konference TA ČR)

Vyvrcholením odborné části Dne TA ČR byl online pořad alternující tradiční mezinárodní konferenci, který přinesl střízlivý a informovaný pohled na Zelenou dohodu  v tuzemském i evropském kontextu. Podívejte se na záznam akce.

Cílem programu bylo podívat se na zelené principy selským rozumem, ukázat příležitosti, které nabízí a motivovat veřejnost, aby se na ně dívala jiným pohledem. V druhé části pořadu přispěli svým inspirativním příběhem zástupci inspirativních firem Velux, LiKO-S, Skanska a Roman Pavela z VÚRV.

Ilustrační obrázek | Technologická agentura České republiky

V úvodu se slova ujímá předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka, který se nad daným tématem  zamýšlí jako nad příležitostí, kterou bychom se měli chytit a využít ji. Evropa má šanci  stát se leaderem v tomto úsilí a mohla by jít příkladem ve světě. Zároveň cílem nás všech je udělat maximum pro to, aby se české firmy a výzkumné organizace dostaly na špičku technologií ve světě.

Finsko je světovým lídrem v plnění cílů udržitelného rozvoje. Důkazem toho je i fakt, že Univerzita v Cambridge označila Finsko jako jedničku ve svém reportu udržitelného rozvoje pro rok 2021. Země má také v tomto ohledu velmi ambiciózní cíle do budoucna – do roku 2030 chce dosáhnout sociálně, ekonomicky a ekologicky udržitelné společnosti a do roku 2035 i uhlíkové neutrality. Jukka Pesola, finský velvyslanec a MikaLautanala, zástupce Business Finland hovoří v pořadu nejen na tato témata a snaží inspirovat k odpovědnému chování v byznysu i osobním životě každého z nás.

Poslední vystupující nabídne svůj pohled na Zelenou dohodu z právního hlediska. Maroš Sovák je totiž odborníkem na veřejné zakázky na evropské úrovni. Během své praxe se zabýval zejména soutěžním, správním, pracovním, občanským a evropským právem.

V druhé části pořadu přispějí svým příběhem zástupci inspirativních firem, které naplňují principy odpovědného podnikání a vnímají jej nejen jako konkurenční příležitost ale i jako přirozenou součást společenského přístupu k životu – Velux, LiKO-S, Skanska. Základní pilíře odpovědného a udržitelného zemědělství představí Roman Pavela z VÚRV. Unikátní pro všechny přítomné je, že ač každý působí v jiném odvětví, spojuje je odpovědný přístup.

Za LiKO-S, což je česká rodinná firma, která před dvěma lety slavnostně otevřela pod záštitou ministra životního prostředí „první živou halu na světě“, vystoupí její zakladatel Libor Musil. Společnost VELUX, která v současnosti rozděluje každý rok okolo 49 % zisku na projekty podporující například rozvoj vědy a kultury nebo ochranu klimatu, představí Pavel Říman, ředitele výrobního závodu  Velux – BKR ve Vyškově a jeho kolega Ondřej Boreš. Petr Špaček v pořadu vystoupí za společnost Skanska. Ta se v letošní roce se umístila mezi sto odpovědnými firmami, a to nejen díky jejich přístupu a inovací ve stavebnictví, například v recyklování stavebních materiálů a jejich opětovného využití například při stavbách dálnic. Roman Pavela z VÚRV prozradí,  jak správně a chytře přistoupit k zodpovědným principům v zemědělství.

Den TA ČR je každoroční významná událost, jejímž prostřednictvím Technologická agentura České republiky (TA ČR) poukazuje na důležitost výzkumu a inovací u nás i ve světě. Dni TA ČR předcházely i letos regionální konference na aktuální témata.

Záznamy regionálních debat agentury TA ČR na téma Green Deal v ČR a v Evropě

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme