Zemědělec roku 2022: Vítězové chtějí méně byrokracie, myslí ekologicky

Václav Hanzal, Zemědělské družstvo Kouty a Zemědělské družstvo Bernartice. To jsou Zemědělci roku 2022, tedy subjekty, které uspěly v hlavních kategoriích – nejlepší pěstitel, chovatel a smíšená výroba.

Výsledky 21. ročníku tradiční soutěže byly vyhlášeny v Praze ve třetím říjnovém týdnu.

Ilustrační foto

Také na zemědělství má výrazný vliv aktuální sociálně-ekonomická situace. Ještě zásadnější roli ale hraje udržitelnost, tedy ohled na budoucí generace. V zájmu zemědělců je, aby půda rodila co nejdéle. Výnosy totiž ovlivňují ceny potravin a také finance majitelů i spotřebitelů.

Zemědělství je pro udržitelný rozvoj klíčové

Zemědělská výroba a další související činnosti mají zásadní vliv na udržitelný rozvoj. Česká republika přitom patří k evropským zemím, kde nejvíc území zabírají venkovské oblasti. Tvoří zhruba 82 % rozlohy . Nejen pro venkov je naprosto klíčové zemědělství, přináší totiž regionální produkty včetně potravin, zajišťuje nová a udržuje už existující pracovní místapomáhá lidem vytvořit vztah k půdě a také udržet zdroje v území, čímž posiluje ekonomický potenciál regionu,” říká ministr zemědělství Zdeňek Nekula. 

Strategický plán: 200 miliard na ekologii, pestřejší zemědělství a udržitelný rozvoj

„Jsme si vědomi faktu, že i na zemědělce dopadá energetická krize. Proto aktuálně – kromě dotačních programů v novém programovém období Evropské unie a národních zdrojů – chystáme spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí také snížení sociálního pojištění. A to v rámci programu na podporu zaměstnanosti v zemědělství na venkově,” dodává ministr.

Výše plateb daní a sociálního pojištění ovlivňuje celkové hospodaření farmářů. A právě ekonomické výsledky jsou hlavním kritériem hodnocení v soutěži Zemědělec roku 2022. Za výborným hospodařením Václava Hanzala, vítěze kategorie pěstitel, který se stará o 500 hektarů orné půdy v Ústeckém kraji, stojí především chmel. Lhostejná mu není ani udržitelnost.

Omezme všudypřítomnou byrokracii

„Do budoucna bych se chtěl víc zaměřit na přírodu. Už teď vysazujeme stromořadí, či aleje, chystáme také výsadbu remízků a jiných biotopů, tůňky a malé rybníčky,” prozrazuje Zemědělec roku 2022 v kategorii pěstitel Václav Hanzal.

Podle Hanzala trápí zemědělce zejména všudypřítomná byrokracie.  „Mělo by jí být co nejméně. Každý nám slibuje, že bude nižší, neustále však narůstá, a to se týká celé Evropy. Doma v České republice mě zase nejvíc trápí rozdělení zemědělců na Agrární komoru a soukromě hospodařící rolníky či asociace. Soupeření mezi malými a velkými je přitom tak malicherné a nepřináší nic dobrého vůbec nikomu,” doplňuje Hanzal.

I pro Zemědělské družstvo Kouty, které se stalo Zemědělcem roku 2022 v kategorii chovatel, je velmi důležitá spolupráce a společenská odpovědnost. Kromě standardní rostlinné a živočišné výroby podnik z Vysočiny provozuje také bioplynovou stanici.

Zemědělci vytápějí úřad, kulturní dům i bytovky

„V naší bioplynové stanici vyrábíme elektřinu na prodej i pro vlastní spotřebu, což se v době energetické krize skutečně hodí. Teplo používáme k vytápění všech našich budov a na sušení obilí, také ho dodáváme obecnímu úřadu, vytápíme kulturní dům a tři bytové domy. Už na tom je vidět naše spojení s místem, kde působíme, naše společenská odpovědnost. Chceme také a měli by to chtít úplně všichni, aby naši občané měli domácí potraviny. Sníží se tak uhlíková stopa, sníží platby do zahraničí a zvýší se domácí zaměstnanost,“ popisuje předseda představenstva Zemědělského družstva Kouty Lubomír Pisk.

Unie musí posílit potravinové zabezpečení, zlepšit udržitelnost a podpořit moderní techniky

Na jednoho člena Zemědělského družstva Kouty, kterých je celkem 194, vychází v průměru 7,7 hektarů půdy. Podle Lubomíra Piska je důležité ukazovat zájem hospodařit spolu v jednom podniku tak, aby se zemědělství, které živí národ, znovu dostalo nahoru. Fakt, že aktuální náhled na zemědělství není příliš dobrý, potvrzuje a hlavně se ho snaží změnit k lepšímu také vítězný Zemědělec roku 2022 v kategorii smíšená výroba. Tím je Zemědělské družstvo Bernartice. Nachází se v Jihočeském kraji a hospodaří na 2 600 hektarech.

„Za úspěchem našeho podniku stojí každodenní poctivá práce všech zaměstnanců, v posledních letech se nám daří investovat řádově dvojnásobek odpisů. V budoucnosti chceme zrekonstruovat farmu živočišné výroby a v nejbližší době zmodernizuje posklizňovou linku na obiloviny a na řepku,” říká předseda představenstva Zemědělského družstva Bernartice Pavel Rozhoň.

Ilustrační foto

Podle Rozhoně by měl každý moudrý vladař myslet na to, aby ti, co živí jeho lid, nezkrachovali. „Bohužel se mi zdá, že se v poslední době hospodáři hodnotí hlavně podle toho, zda jsou malí nebo velcí, místo toho, aby se posuzovalo, zda jsou úspěšní, jestli umí hospodařit, zda se chovají šetrně k životnímu prostředí či dodržují zásady welfare u zvířat,“ kritizuje Rozhoň.

Efektivita zemědělství roste

„V 80. letech minulého století jsme za potraviny dávali zhruba 30 – 40 % příjmů, sortiment byl však omezený. Letos jsme za daleko širší nabídku platili podle ČSÚ do 23,4 % příjmů. V zemědělství přitom pracují zhruba dvě procenta populace, v první polovině minulého století to bylo až 40 procent lidí. Umožňuje to zvyšující se produktivita práce, moderní stroje a funkční systém výživy a ochrany rostlin,” připomíná zemědělský ekonom a pořadatel soutěže Zemědělec roku Martin Sedláček.

I zemědělce samozřejmě ovlivňuje současná sociálně-ekonomická situace. Nejen proto se třeba ošetřují pole ochrannými prostředky, bez nich by podle Sedláčka až o 40 % klesla produkce obilovin a dvojnásobně by se zvýšily výkupní ceny.

Vítězové soutěže Zemědělec roku 2022 vzešly z hodnocení Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Posuzoval loňské hospodaření přihlášených firem na základě účetních výkazů za rok 2021. Akci pořádá Ministerstvo zemědělství, Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Českomoravský svaz zemědělský, Společnost mladých agrárníků ČR a vydavatelství Profi Press.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme