Zkušení experti z byznysu pomohou rozvíjet středočeské výzkumné organizace

Zvýšit konkurenceschopnost, vytvářet inovace a posílit růst výzkumných organizací ve Středočeském kraji je cílem nově spuštěného programu SIC. Pilotní projekt propojí ředitele a manažery výzkumných institucí s experty a konzultanty.

Společně budou identifikovat a řešit problémy, na které vědci nemají kapacity nebo finance. Například ověřit, zda daný nápad či technologie může uspět na trhu.

„Většina výzkumných organizací je silně zaměřena především na výzkum a vývoj. Na správně zvolenou marketingovou strategii, komercializaci či tržní analýzu jim nezbývají časové kapacity, potažmo ani finance,“ vysvětluje Lenka Podjuklová, Research Innovation Manager ze SIC.

L. Podjuklová dodává: „Vzhledem k rostoucím nárokům na uplatňování výsledků v praxi nabízíme v našem novém programu „Konzultační podpora pro výzkumné organizace” pomoc zkušených manažerů, kteří se zaměří na klíčové výzvy, zvýšení efektivnosti práce a inovační výkonnost. Výsledkem by měla být například správně nastavená strategie, která povede k úspěšnému transferu technologií a znalostí do praxe.“

O programu:

Řešíte, jak správně nastavit komunikaci ve vaší organizaci? Nevíte si rady, jak lépe nabízet vaše služby? Není vám jasné, jak chránit duševní vlastnictví? Nový konzultační program SIC je inspirován programem Platinn, který se osvědčil ve firemní sféře a pomohl již desítkám podnikatelů zlepšit vedení své firmy.

Program je zaměřený na pomoc výzkumným organizacím v oblasti interních procesů, diverzity, komercializace nebo ochrany duševního vlastnictví. Podporu lze získat také pro oblast zlepšování interní komunikace, marketingu nebo krizové komunikace.

Program je určen:

  • soukromým nebo veřejným výzkumným organizacím
  • se sídlem nebo pracovištěm ve Středočeském kraji
  • zapsaných v registru MŠMT

Jak to funguje:

Účelem programu je prostřednictvím podpory SIC a jeho expertů nebo konzultantů, pomoci vyřešit výzvy související s komercializací, marketingem, diverzitou nebo i rozvojem a celkovým zlepšením fungování výzkumných organizací. Společně s vámi SIC vybere nejvhodnějšího experta, který vás bude umět situací nejlépe provést. Úlohou experta je s ředitelem/manažerem výzkumné organizace naplánovat potřebné změny a podpořit jejich efektivní implementaci v organizaci. Podpora experta probíhá formou koučinku a mentoringu.

Oblasti cílené podpory:

  1. Rozvoj organizace: komunikace, interní procesy, kultura a hodnoty v organizaci
  2. Komercializace: všechny fáze transferu, definování cílů a způsobů dosažení komercializačního záměru
  3. Diverzita: zavedení genderového plánu, monitoring a evaluace změn, rovné příležitosti
  4. Marketing: komunikace v digitálním prostředí, krizová komunikace a příprava na období po ní

Kontakt:

Lenka Podjuklová
Research Innovation Manager
podjuklova@s-ic.cz
+420 601 214 937

Redakčně upravená tisková zpráva Středočeského inovačního centra

Doporučujeme