Zkušenosti českých chytrých měst představeny v Bosně a Hercegovině

Na online semináři se 25. října 2021 setkali představitelé měst Bosny a Hercegoviny se zástupci českých měst, která využívají smart city technologie pro řízení dopravy, a také s českými výrobci těchto technologií.

V Bosně  a Hercegovině je koncept chytrých měst častým tématem. Byla již realizována řada pilotních projektů a další aktivity na tomto poli jsou plánovány. Vedle příslušných technologií jsou zde potřeba také zkušenosti s jejich využíváním a s přípravou a řízením smart city projektů.

Ilustrační fotografie

Na semináři se mohli účastníci seznámit s příklady dobré praxe z České republiky. Správní ředitel Brněnských komunikací Roman Nekula představil systém adaptivního řízení dopravy v Brně, které patří k lídrům v zavádění této technologie. Pozornost vzbudilo automatické udělování přednosti na křižovatkách vozidlům městské hromadné dopravy a integrovaného záchranného systému, které v Brně v praxi funguje. Na semináři vystoupili také dodavatelé technologií pro adaptivní řízení dopravy, firmy AŽD Praha a CROSS Zlín.

Systém chytrého parkování využívajícího údaje z videokamer byl představen na příkladu města Písku, které ho úspěšně využívá. Na semináři vystoupili Tomáš Šárocký z firmy DataFromSky, která je výrobcem této technologie, a Pavel Němeček z firmy OMEXOM GA Energo, která systém parkování v Písku provozuje.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Na příkladu města Zlína měli účastníci možnost seznámit se se softwarovou platformou Invipo od firmy Incinity, která je určena pro integrované řízení smart city systémů ve městě. Online seminář se uskutečnil v rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED) financovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

V Bosně a Hercegovině je v tuto chvíli připravováno několik veřejných zakázek z oblasti inteligentního řízení dopravy v hlavním městě Sarajevu. Má být vypsán tendr na systém adaptivního řízení dopravy ve městě a připravuje se také systém chytrého parkování.

V pilotní fázi je využití digitálních technologií v MHD. Pilotní projekt adaptivního řízení dopravy byl realizován také ve druhém největším městě Banja Luce a digitální technologie zde nalézají uplatnění i v oblasti parkování a v městské hromadné dopravě. V dalších městech Bosny a Hercegoviny je připravováno několik projektů velkých parkovišť a parkovacích domů. Digitální technologie zde mají velký potenciál také v oblasti rozvoje cestovního ruchu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina). Autor: Ondřej Picka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme