Zlepšení postavení v žebříčku Ease of Doing Business prioritou etiopské vlády

Etiopie se v hodnocení Ease of Doing Business, který zpracovává Světová banka, pravidelně umisťuje v poslední čtvrtině a zaostává i za svými regionálními konkurenty. Federální vláda v čele s premiérem Abiym Ahmedem si je tohoto neduhu, který nepřispívá k atraktivitě země v očích potenciálních zahraničních investorů a obchodních partnerů, vědoma a vytyčila si posun v žebříčku jako jednu ze svých ekonomických priorit.

Etiopie se v posledním dostupném žebříčku Ease of Doing Business 2020 umístila na 159. místě. Hlavními překážkami pro zahraniční subjekty jsou především komplexní administrativní procedury a platná pravidla pro založení podnikání, registraci nemovitostí, ochranu investorů či získávání půjček.

Etiopie si je vědoma negativních dopadů a ekonomických ztrát (vysoké procento neformálního podnikání, nižší daňové příjmy, malý počet nových pracovních míst, obtížný boj s korupcí), které z jejího nízkého postavení v tomto žebříčku plynou. Jednou z hospodářských priorit současné vlády premiéra Abiyho Ahmeda je proto změna investičního klimatu prostřednictvím strukturálních reforem. Cílem je vylepšit prostředí jak pro zahraniční investory, tak pro domácí podnikatele.

Dohledem nad reformní agendou je pověřena přímo kancelář ministerského předsedy. V rámci reformního procesu bylo identifikováno přes 80 konkrétních indikátorů, jejichž vylepšení by mělo přinést posun Etiopie žebříčkem. Každý indikátor dostala na starost jedna z vládních institucí, která je za jeho plnění zodpovědná a musí o situaci pravidelně podávat zprávy kanceláři premiéra. Od spuštění této vládní iniciativy se podařilo schválit a zjednodušit pravidla pro výběr daní, registraci nových firem či elektronické transakce. Další reformní návrhy nyní procházejí legislativním procesem.

Ne všechny schválené změny budou mít okamžitý efekt, nicméně reformy směřující k vylepšení postavení Etiopie v žebříčku Ease of Doing Business mají praktické dopady i pro české firmy se zájmem o obchod s Etiopií a české investory, pro které se tímto otevírají nové příležitosti na etiopském trhu. Díky redukci vstupních a operačních překážek pro soukromé subjekty a větší ochraně investorů bude v budoucnu jednodušší najít na místním trhu vhodné partnery.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Addis Abebě (Etiopie). Autor: Pavel Šára, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Etiopie | Zahraničí

Doporučujeme