Změny v platbách DPH ve Velké Británii od ledna 2021

Po odchodu z Evropské unie se Spojené království stalo třetí zemí a přestaly se uplatňovat společné evropské předpisy, mimo jiné i v oblasti plateb daně z přidané hodnoty. Podniky z EU, které chtějí své zboží dodávat do Spojeného království, se nyní musejí řídit novými pravidly, což v některých případech znamená vybírat DPH od kupujících a následně převádět britské celní správě.

Spojené království od ledna 2021 změnilo systém výběru DPH pro celý svět, největší změnou je nový režim pro firmy z EU, které nyní také podléhají stejnému režimu jako další třetí státy. Dosažení obchodní dohody mezi EU a Spojeným královstvím sice pro evropské zboží znamená nulová cla, osvobození od platby DPH se to však netýká.

Platby se liší pro podnikatelský styk a prodej B2C, typicky prodej přes český e-shop britskému zákazníkovi. Níže přinášíme změny pro obchodníky B2C, na které výrazně dopadne změna administrativy spojená s platbou DPH.

V oblasti e-commerce všechny zásilky podléhají platbě DPH, bylo zrušeno osvobození od daně pro zásilky pod 15 GBP. Novou hranicí, kterou je potřeba vést v patrnosti, je 135 GBP (jde o hodnotu samotného zboží, bez ceny dopravy či pojištění). Dodávky nepřesahující tuto hodnotu nepodléhají platbě dovozní DPH, ale DPH z prodeje. Tu je nutné britskému zákazníkovi naúčtovat ihned při prodeji zboží (výběr ppoint-of-sale). Za výběr tedy ručí prodejce, který následně vyúčtuje ve standardním daňovém přiznání odvod daně britské finanční správě.

K tomuto zboží je nutné přiložit zjednodušené celní prohlášení, zároveň je nutné vyznačit, že zásilka již má DPH uhrazeno. Prodej zboží přesahující hodnotu 135 GBP se řídí původními pravidly pro dovoz zboží do Spojeného království ze třetích zemí – prodejce zaplatí dovozní DPH při proclení a případně požádá o její navrácení. Další možností je plné přenesení administrativní povinnosti na kupujícího.

Všechny subjekty, které jsou povinny platit DPH ve Velké Británii, ať už se jedná o prodej B2C či prodej mezi podnikateli, kdy platbu DPH zařizuje evropský podnik, si musejí zažádat o britské číslo EORI, které slouží pro komunikaci s celními úřady (pro komunikaci s britskou celní a finanční správou je nutné EORI začínající GB).

Jeho získání probíhá u celního a daňového úřadu Her Majesty’s Revenue and Customs, (HMRC) na odkazu Get an EORI number. Následně je nezbytná registrace k platbě samotného DPH (získání VAT Number) ve Spojeném království, dřívější možnost využití unijní registrace již neplatí. Případy, kdy se k registraci britského DPH přihlásit a jak se registrovat jsou na VAT registration: When to register.

Situace se však liší, pokud je zboží unijního subjektu nepřesahující hodnotu 135 GBP prodáno přes online tržiště (Marketplace) jako například Amazon. Kompletní odpovědnost za inkaso a přiznání DPH přebírá zprostředkovatel nákupu (tržiště). Český subjekt se v tomto případě u britských úřadů nemusí registrovat. Pokud se již zboží při prodeji nachází ve Spojeném království, tržiště má tuto povinnost u položek jakékoliv hodnoty, zboží je totiž unijnímu subjektu již procleno a zdaněno při dovozu do skladů online marketplace v Británii. Pokud se zboží při prodeji stále nachází v EU a přesahuje hodnotu 135 GBP, aplikuje se režim popsaný na konci odstavce výše, jako při přímém prodeji bez tržiště.

V případě obchodu se Severním Irskem dochází k odlišnostem, jejich přehled je k dispozici na Changes to accounting for VAT for Northern Ireland and Great Britain from 1 January 2021. Více o pohybu zboří mezi EU a Velkou Británií v Rozcestník k Brexitu: co se změnilo po 31. prosinci 2020.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Londýně (Velká Británie). Autoři: Michaela Chrtová, ekonomická diplomatka, Matouš Pudil, stážista.

Aktuální informace o brexitu naleznete také v článku SPECIÁL: Brexit očima exportérů

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Témata: Brexit | Zahraniční obchod

Doporučujeme