Zrušení koncese Power Distribution Services v Ghaně

Ghanská vláda se rozhodla pro zrušení koncese společnosti Power Distribution Services limited (PDS), která zajišťovala distribuci elektrické energie. Tato koncese byla vydána na základě vítezství firmy PDS ve veřejném tendru, kdy s ní byla uzavřena smlouva ze dne 1. března 2019.Přestože PDS převzala od Electricity Company of Ghana (ECG) veškerá zařízení a síť nyní provozuje, ghanská vláda nyní přišla dodatečně s tím, že PDS nesplnila 5 ze 40 podmínek (zejména platební záruky), které byly součástí tendru. Názor na splnění nebo nesplnění podmínek má každá strana sporu diametrálně odlišně a údajné nesplnění podmínek se může jevit jako záminka.

Dle USA je celý proces, který předcházel zrušení koncese, netransparentní a z tohoto důvodu se rozhodly prostřednictvím rozvojové agentury The Millenium Challenge Corporation (MCC)  zrušit 190 mil. USD grant, který byl určen na podporu stimulace energetického sektoru, rozvoje infrastruktury distribuční sítě a soukromých pobídek do tohoto sektoru. Rozhodnutí o podpoře ghanského energetického sektoru bylo učiněné v roce 2014 částkou 498 mil. USD. První balíček 308 mil. USD nebyl přímo vázán na realizaci koncese, USA proto potvrdily, že tato část grantu bude realizována.

Momentálně je situace značně nepřehledná a je otázkou, zda během procesu předání distribuce zpět do rukou ECG nedojde k přerušení dodávek elektrické energie. PDS by měla předat distribuční síť zpět do rukou ECG, což může způsobovat značné problémy. Ghanská vláda nyní zvažuje vypsat do konce roku nový tendr na distributora elektrické energie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana). Autor: Robert Hrubý.

• Teritorium: Afrika | Ghana | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme