Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti (ČSSZ)

Instituce:
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od:
01.01.2017

Pomocí formuláře oznamuje OSVČ příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) ukončení samostatné výdělečné činnosti. Tuto povinnost je OSVČ povinna splnit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost, která zakládá tuto povinnost. Povinnosti OSVČ upravuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti (ČSSZ)

Pomocí formuláře oznamuje OSVČ příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) ukončení samostatné výdělečné činnosti. Tuto povinnost je OSVČ povinna splnit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost, která zakládá tuto povinnost. Povinnosti OSVČ upravuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Pravidelné novinky e-mailem