Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti (ČSSZ)

Pomocí formuláře oznamuje OSVČ příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) ukončení samostatné výdělečné činnosti.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Další formuláře v kategoriích

Tuto povinnost je OSVČ povinna splnit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost, která zakládá tuto povinnost. Povinnosti OSVČ upravuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Doporučujeme