Dotazník o zapojení podniků do globálních hodnotových řetězců (GVC 1-01)

Formulář Českého statistického úřadu.

Instituce
Český statistický úřad (ČSÚ)
Platnost formuláře od
01.01.2024
Další formuláře v kategoriích

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, údaje o nákupech výrobků, zboží a služeb od podniků ze zahraničí, údaje o prodejích výrobků, zboží a služeb podnikům v zahraničí, údaje o mezinárodním a domácím sourcingu, údaje o pracovních pozicích vzniklých nebo zrušených v důsledku sourcingu, údaje o motivačních faktorech a překážkách sourcingu. Další ukazatele aktuálně zařazené ke zjištění informací o globalizačních jevech. Ukazatele budou zjišťovány podle geografického členění, podle klasifikace podnikových funkcí, podle druhu nakupovaného nebo prodávaného výrobku, zboží či služby a dalších kritérií.

Zda se povinnost vyplňovat tento formulář vztahuje i na Vaši firmu, zjistíte zadáním IČO v aplikaci Výkazy podle IČO. Zde je k dispozici odkaz na online aplikaci DANTE WEB (která obsahuje většinu statistických formulářů), případně na offline formulář (vyplnitelné PDF). Ten si můžete stáhnout, vyplnit a odeslat, pokud již byl Českým statistickým úřadem zpřístupněn.

Pro základní orientaci podnikatele připravil ČSÚ vzor výkazu:
POZOR! Není určen k vyplňování!

Dotazník o zapojení podniků do globálních hodnotových řetězců (GVC 1-01)

Doporučujeme