Dotazník výrobce léčivých přípravků – medikovaných krmiv – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Dotazník pro výrobce léčivých přípravků – medikovaných krmiv, je dokument, který musí výrobce vypracovat a předložit společně s žádostí o povolení k výrobě veterinárních léčivých přípravků.

Instituce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Obsahuje specifické a faktické informace o systému jištění jakosti, naplňování požadavků správné výrobní praxe, popisuje výrobu a kontrolu léčiv – medikovaných krmiv, prováděných v daném místě (závodu).

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Doporučujeme