Potvrzení o absolvování školení (DÚ ČR)

Potvrzení o absolvování školení podle § 46e odst. 3 zákona 266/1994 Sb. a § 3 vyhlášky č. 16/2012 Sb. pro žadatele o ověření všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucího.

Instituce
Drážní úřad ČR (DÚ ČR)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář je k dispozici na webových stránkách Drážního úřadu ČR (DÚ ČR).

Doporučujeme