Žádost o vydání osvědčení o způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ zdvihacích (DÚ ČR)

Žádost o vydání (nebo prodloužení platnosti) osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ v provozu podle § 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 16/2012 Sb.

Instituce
Drážní úřad ČR (DÚ ČR)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář je k dispozici na webových stránkách Drážního úřadu ČR (DÚ ČR).

Doporučujeme