Evidenční list úpravna podzemní vody (SÚJB)

Instituce:
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Evidence pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření a jeho oznamování Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost.

Evidenční list úpravna podzemní vody (SÚJB)

Evidence pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření a jeho oznamování Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost.

Další informace naleznete na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Seznam příloh
Evidenční list úpravna podzemní vody
Pravidelné novinky e-mailem