Vzor formuláře E 213 Podrobná lékařská zpráva (ČSSZ)

Žádá-li osoba o invalidní důchod z jiného členského státu, je třeba vyplnit formulář E 213 (Podrobná lékařská zpráva), který bude zahraniční instituci sloužit jako podklad pro posouzení zdravotního stavu dané osoby pro účely přiznání invalidního důchodu.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Na formuláři E 213 jsou uvedeny informace týkající se zdravotního stavu osoby, která žádá o invalidní důchod v jiném členském státě, než ve kterém bydlí. Formulář E 213  vyplňuje v ČR ošetřující lékař v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.

Informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.