Formulář E 213 Podrobná lékařská zpráva (ČSSZ)

Formulář je používán ze strany OSSZ, ČSSZ vůči poskytovateli zdravotních sužeb k vyžádání vyšetření zdravotního stavu včetně vyplnění tiskopisu pro účely posouzení invalidity v případech žádosti o invalidní důchod z jiného členského státu Evropské unie.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od
01.01.2017

Informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.