Vzor formuláře E 213 Podrobná lékařská zpráva (ČSSZ)

Žádá-li osoba o invalidní důchod z jiného členského státu, je třeba vyplnit formulář E 213 (Podrobná lékařská zpráva), který bude zahraniční instituci sloužit jako podklad pro posouzení zdravotního stavu dané osoby pro účely přiznání invalidního důchodu.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Další formuláře v kategoriích

Na formuláři E 213 jsou uvedeny informace týkající se zdravotního stavu osoby, která žádá o invalidní důchod v jiném členském státě, než ve kterém bydlí. Formulář E 213  vyplňuje v ČR ošetřující lékař v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.

Informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Doporučujeme