Formulář pro provádění revizí vodních děl na ohlášení podle § 15a vodního zákona – Ministerstvo životního prostředí

Formulář pro osvědčení k provádění technických revizí vodních děl.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Tento metodický pokyn stanoví postup a podmínky pro udělení pověření Ministerstva životního prostředí k provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb. Dále stanoví postup získání odborné způsobilosti a požadavky a způsob provádění těchto revizí a způsob jejich vyhodnocení.

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Doporučujeme