Hlášení o vzniku závažné havárie podle zákona o prevenci závažných havárií – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Formulář hlášení krajskému úřadu v případě závažné havárie podle zákona o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Další formuláře v kategoriích

Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů v §36 odstavec (1).

Podle vyhlášky č. 228/2015 Sb., která upravuje náležitosti obsahu tohoto hlášení, se hlášení zpracovává vyplněním formuláře uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Doporučujeme