Hlášení o vzniku závažné havárie podle zákona o prevenci závažných havárií – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Formulář hlášení krajskému úřadu v případě závažné havárie podle zákona o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2015