Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu (ČSSZ)

Prostřednictvím tohoto tiskopisu zaměstnavatel plní svoji ohlašovací povinnost vůči plátci důchodu v případě, kdy k němu do zaměstnání nastoupí poživatel tzv. předčasného starobního důchodu, který u něj vykonává výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění a tak nesplňuje podmínky pro výplatu tohoto důchodu.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od
01.01.2016

Další informace naleznete na webu České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.