Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu – ČSSZ

Formulář pro hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Prostřednictvím tohoto tiskopisu zaměstnavatel plní svoji ohlašovací povinnost vůči plátci důchodu v případě, kdy k němu do zaměstnání nastoupí poživatel tzv. předčasného starobního důchodu, který u něj vykonává výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění a tak nesplňuje podmínky pro výplatu tohoto důchodu.

Další informace naleznete na webu České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Doporučujeme