Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu (ČSSZ)

Instituce:
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od:
01.01.2016

Prostřednictvím tohoto tiskopisu zaměstnavatel plní svoji ohlašovací povinnost vůči plátci důchodu v případě, kdy k němu do zaměstnání nastoupí poživatel tzv. předčasného starobního důchodu, který u něj vykonává výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění a tak nesplňuje podmínky pro výplatu tohoto důchodu.

Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu (ČSSZ)

Prostřednictvím tohoto tiskopisu zaměstnavatel plní svoji ohlašovací povinnost vůči plátci důchodu v případě, kdy k němu do zaměstnání nastoupí poživatel tzv. předčasného starobního důchodu, který u něj vykonává výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění a tak nesplňuje podmínky pro výplatu tohoto důchodu.

Další informace naleznete na webu České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Pravidelné novinky e-mailem