Hlášení o výrobě, vývozu, dovozu nebo distribuci zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem bez osazení zdroje (SÚJB)

Souhrnné hlášení o výrobě, dovozu, vývozu nebo distribuci zařízeních s uzavřeným radionuklidovým zdrojem předávaných současně bez uzavřeného radionuklidového zdroje za kalendářní čtvrtletí.

Instituce
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Doporučujeme