Hlášení o výrobě, vývozu, dovozu nebo distribuci zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem bez osazení zdroje (SÚJB)

Souhrnné hlášení o výrobě, dovozu, vývozu nebo distribuci zařízeních s uzavřeným radionuklidovým zdrojem předávaných současně bez uzavřeného radionuklidového zdroje za kalendářní čtvrtletí.

Instituce
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
Platnost formuláře od
01.11.2015

Další informace naleznete na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.